目录

导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代
  1. 诗词大全
  2. 唐代
  3. 李白
  4. 古风五十九首
目录

古风五十九首

[唐代]李白

其一

大雅久不作。吾衰竟谁陈?

jiǔzuòshuāijìngshuíchén

王风委蔓草。战国多荆榛。

wángfēngwěimàncǎozhànguóduōjīngzhēn

龙虎相啖食。兵戈逮狂秦。

lóngxiàngdànshíbīngdǎikuángqín

正声何微茫。哀怨起骚人。

zhèngshēngwēimángāiyuànsāorén

扬马激颓波。开流荡无垠。

yángtuíkāiliúdàngyín

废兴虽万变。宪章亦已沦。

fèixìngsuīwànbiànxiànzhānglún

自从建安来。绮丽不足珍。

cóngjiànānláizhēn

圣代复元古。垂衣贵清真。

shèngdàiyuánchuíguìqīngzhēn

群才属休明。乘运共跃鳞。

qúncáishǔxiūmíngchéngyùngòngyuèlín

文质相炳焕。众星罗秋旻。

wénzhìxiàngbǐnghuànzhòngxīngluóqiūmín

我志在删述。垂辉映千春。

zhìzàishānshùchuíhuīyìngqiānchūn

希圣如有立。绝笔于获麟。

shèngyǒujuéhuòlín

其二

èr

蟾蜍薄太清。蚀此瑶台月。

chánchúbáotàiqīngshíyáotáiyuè

圆光亏中天。金魄遂沦没。

yuánguāngkuīzhōngtiānjīnsuílúnméi

螮蝀入紫微。大明夷朝晖。

dàidōngwēimíngcháohuī

浮云隔两曜。万象昏阴霏。

yúnliǎngyàowànxiànghūnyīnfēi

萧萧长门宫。昔是今已非。

xiāoxiāozhǎngméngōngshìjīnfēi

桂蠹花不实。天霜下严威。

guìhuāshítiānshuāngxiàyánwēi

沈叹终永夕。感我涕沾衣。

shěntànzhōngyǒnggǎnzhān

其三

sān

秦王扫六合。虎视何雄哉。

qínwángsǎoliùshìxióngzāi

挥剑决浮云。诸侯尽西来。

huījiànjuéyúnzhūhóujìn西lái

明断自天启。大略驾群才。

míngduàntiānluèjiàqúncái

收兵铸金人。函谷正东开。

shōubīngzhùjīnrénhánzhèngdōngkāi

铭功会稽岭。骋望琅琊台。

mínggōnghuìlǐngchěngwànglángtái

刑徒七十万。起土骊山隈。

xíngshíwànshānwēi

尚采不死药。茫然使心哀。

shàngcǎiyàomángrán使shǐxīnāi

连弩射海鱼。长鲸正崔嵬。

liánshèhǎizhǎngjīngzhèngcuīwéi

额鼻象五岳。扬波喷云雷。

éxiàngyuèyángpēnyúnléi

鬈鬣蔽青天。何由睹蓬莱。

quánlièqīngtiānyóupénglái

徐巿载秦女。楼船几时回。

巿zǎiqínlóuchuánshíhuí

但见三泉下。金棺葬寒灰。

dànjiànsānquánxiàjīnguānzànghánhuī

其四

凤飞九千仞。五章备彩珍。

fèngfēijiǔqiānrènzhāngbèicǎizhēn

衔书且虚归。空入周与秦。

xiánshūqiěguīkōngzhōuqín

横绝历四海。所居未得邻。

héngjuéhǎisuǒwèilín

吾营紫河车。千载落风尘。

yíngchēqiānzǎiluòfēngchén

药物秘海岳。采铅青溪滨。

yàohǎiyuècǎiqiānqīngbīn

时登大楼山。举首望仙真。

shídēnglóushānshǒuwàngxiānzhēn

羽驾灭去影。飚车绝回轮。

jiàmièyǐngbiāochējuéhuílún

尚恐丹液迟。志愿不及申。

shàngkǒngdānchízhìyuànshēn

徒霜镜中发。羞彼鹤上人。

shuāngjìngzhōngxiūshàngrén

桃李何处开。此花非我春。

táochùkāihuāfēichūn

唯应清都境。长与韩众亲。

wéiyīngqīngdōujìngzhǎnghánzhòngqīn

其五

太白何苍苍。星辰上森列。

tàibáicāngcāngxīngchénshàngsēnliè

去天三百里。邈尔与世绝。

tiānsānbǎimiǎoěrshìjué

中有绿发翁。披云卧松雪。

zhōngyǒu绿wēngyúnsōngxuě

不笑亦不语。冥栖在岩穴。

xiàomíngzàiyánxué

我来逢真人。长跪问宝诀。

láiféngzhēnrénzhǎngguìwènbǎojué

粲然启玉齿。授以炼药说。

cànrán齿chǐshòuliànyàoshuō

铭骨传其语。竦身已电灭。

míngchuánsǒngshēndiànmiè

仰望不可及。苍然五情热。

yǎngwàngcāngránqíng

吾将营丹砂。永与世人别。

jiāngyíngdānshāyǒngshìrénbié

其六

liù

代马不思越。越禽不恋燕。

dàiyuèyuèqínliànyàn

情性有所习。土风固其然。

qíngxìngyǒusuǒfēngrán

昔别雁门关。今戍龙庭前。

biéyànménguānjīnshùlóngtíngqián

惊沙乱海日。飞雪迷胡天。

jīngshāluànhǎifēixuětiān

虮虱生虎虮。心魂逐旌旃。

shīshēngxīnhúnzhújīngzhān

苦战功不赏。忠诚难可宣。

zhàngōngshǎngzhōngchéngnánxuān

谁怜李飞将。白首没三边。

shuíliánfēijiāngbáishǒuméisānbiān

其七

五鹤西北来。飞飞凌太清。

西běiláifēifēilíngtàiqīng

仙人绿云上。自道安期名。

xiānrén绿yúnshàngdàoānmíng

两两白玉童。双吹紫鸾笙。

liǎngliǎngbáitóngshuāngchuīluánshēng

去影忽不见。回风送天声。

yǐngjiànhuífēngsòngtiānshēng

我欲一问之。飘然若流星。

wènzhīpiāoránruòliúxīng

愿餐金光草。寿与天齐倾。

yuàncānjīnguāngcǎo寿shòutiānqīng

(此诗另有一作)

shīlìngyǒuzuò

客有鹤上仙。飞飞凌太清。

yǒushàngxiānfēifēilíngtàiqīng

扬言碧云里。自道安期名。

yángyányúndàoānmíng

飘然下倒影。倏忽无留形。

piāoránxiàdǎoyǐngshūliúxíng

遗我金光草。服之四体轻。

jīnguāngcǎozhīqīng

将随赤松去。对博坐蓬瀛。

jiāngsuíchìsōngduìzuòpéngyíng

其八

咸阳二三月。宫柳黄金枝。

xiányángèrsānyuègōngliǔhuángjīnzhī

绿帻谁家子。卖珠轻薄儿。

绿shuíjiāmàizhūqīngbáoér

日暮醉酒归。白马骄且驰。

zuìjiǔguībáijiāoqiěchí

意气人所仰。冶游方及时。

rénsuǒyǎngyóufāngshí

子云不晓事。晚献长杨辞。

yúnxiǎoshìwǎnxiànzhǎngyáng

赋达身已老。草玄鬓若丝。

shēnlǎocǎoxuánbìnruò

投阁良可叹。但为此辈嗤。

tóuliángtàndànwéibèichī

其九

jiǔ

庄周梦胡蝶。胡蝶为庄周。

zhuāngzhōumèngdiédiéwéizhuāngzhōu

一体更变易。万事良悠悠。

gèngbiànwànshìliángyōuyōu

乃知蓬莱水。复作清浅流。

nǎizhīpéngláishuǐzuòqīngqiǎnliú

青门种瓜人。旧日东陵侯。

qīngménzhǒngguārénjiùdōnglínghóu

富贵故如此。营营何所求。

guìyíngyíngsuǒqiú

其十

shí

齐有倜傥生。鲁连特高妙。

yǒutǎngshēngliángāomiào

明月出海底。一朝开光曜。

míngyuèchūhǎicháokāiguāngyào

却秦振英声。后世仰末照。

quèqínzhènyīngshēnghòushìyǎngzhào

意轻千金赠。顾向平原笑。

qīngqiānjīnzèngxiàngpíngyuánxiào

吾亦澹荡人。拂衣可同调。

dàndàngréntóngdiào

其十一

shí

黄河走东溟。白日落西海。

huángzǒudōngmíngbáiluò西hǎi

逝川与流光。飘忽不相待。

shìchuānliúguāngpiāoxiàngdài

春容舍我去。秋发已衰改。

chūnróngshěqiūshuāigǎi

人生非寒松。年貌岂长在。

rénshēngfēihánsōngniánmàozhǎngzài

吾当乘云螭。吸景驻光彩。

dāngchéngyúnchījǐngzhùguāngcǎi

其十二

shíèr

松柏本孤直。难为桃李颜。

sōngbǎiběnzhínánwéitáoyán

昭昭严子陵。垂钓沧波间。

zhāozhāoyánlíngchuídiàocāngjiān

身将客星隐。心与浮云闲。

shēnjiāngxīngyǐnxīnyúnxián

长揖万乘君。还归富春山。

zhǎngwànchéngjun1háiguīchūnshān

清风洒六合。邈然不可攀。

qīngfēngliùmiǎoránpān

使我长叹息。冥栖岩石间。

使shǐzhǎngtànmíngyánshíjiān

其十三

shísān

君平既弃世。世亦弃君平。

jun1píngshìshìjun1píng

观变穷太易。探元化群生。

guānbiànqióngtàitànyuánhuàqúnshēng

寂寞缀道论。空帘闭幽情。

zhuìdàolùnkōngliányōuqíng

驺虞不虚来。鸑鷟有时鸣。

zōuláiyuèzhuóyǒushímíng

安知天汉上。白日悬高名。

ānzhītiānhànshàngbáixuángāomíng

海客去已久。谁人测沈冥。

hǎijiǔshuírénshěnmíng

其十四

shí

胡关饶风沙。萧索竟终古。

guānráofēngshāxiāosuǒjìngzhōng

木落秋草黄。登高望戎虏。

luòqiūcǎohuángdēnggāowàngróng

荒城空大漠。边邑无遗堵。

huāngchéngkōngbiān

白骨横千霜。嵯峨蔽榛莽。

báihéngqiānshuāngcuóézhēnmǎng

借问谁凌虐。天骄毒威武。

jièwènshuílíngnuètiānjiāowēi

赫怒我圣皇。劳师事鼙鼓。

shènghuángláoshīshì

阳和变杀气。发卒骚中土。

yángbiànshāsāozhōng

三十六万人。哀哀泪如雨。

sānshíliùwànrénāiāilèi

且悲就行役。安得营农圃。

qiěbēijiùhángānyíngnóng

不见征戍儿。岂知关山苦。

jiànzhēngshùérzhīguānshān

(一本此下有四句)

běnxiàyǒu

争锋徒死节。秉钺皆庸竖。

zhēngfēngjiēbǐngyuèjiēyōngshù

战士死蒿莱。将军获圭组。

zhànshìhāoláijiāngjun1huòguī

李牧今不在。边人饲豺虎。

jīnzàibiānrénchái

其十五

shí

燕昭延郭隗。遂筑黄金台。

yànzhāoyánguōwěisuízhùhuángjīntái

剧辛方赵至。邹衍复齐来。

xīnfāngzhàozhìzōuyǎnlái

奈何青云士。弃我如尘埃。

nàiqīngyúnshìchénāi

珠玉买歌笑。糟糠养贤才。

zhūmǎixiàozāokāngyǎngxiáncái

方知黄鹤举。千里独徘徊。

fāngzhīhuángqiānpáihuái

其十六

shíliù

宝剑双蛟龙。雪花照芙蓉。

bǎojiànshuāngjiāolóngxuěhuāzhàoróng

精光射天地。雷腾不可冲。

jīngguāngshètiānléiténgchōng

一去别金匣。飞沉失相从。

biéjīnxiáfēichénshīxiàngcóng

风胡灭已久。所以潜其锋。

fēngmièjiǔsuǒqiánfēng

吴水深万丈。楚山邈千重。

shuǐshēnwànzhàngchǔshānmiǎoqiānzhòng

雌雄终不隔。神物会当逢。

xióngzhōngshénhuìdāngféng

其十七

shí

金华牧羊儿。乃是紫烟客。

jīnhuáyángérnǎishìyān

我愿从之游。未去发已白。

yuàncóngzhīyóuwèibái

不知繁华子。扰扰何所迫。

zhīfánhuárǎorǎosuǒ

昆山采琼蕊。可以炼精魄。

kūnshāncǎiqióngruǐliànjīng

其十八

shí

天津三月时。千门桃与李。

tiānjīnsānyuèshíqiānméntáo

朝为断肠花。暮逐东流水。

cháowéiduànchánghuāzhúdōngliúshuǐ

前水复后水。古今相续流。

qiánshuǐhòushuǐjīnxiàngliú

新人非旧人。年年桥上游。

xīnrénfēijiùrénniánniánqiáoshàngyóu

鸡鸣海色动。谒帝罗公侯。

mínghǎidòngluógōnghóu

月落西上阳。余辉半城楼。

yuèluò西shàngyánghuībànchénglóu

衣冠照云日。朝下散皇州。

guànzhàoyúncháoxiàsànhuángzhōu

鞍马如飞龙。黄金络马头。

ānfēilónghuángjīnluòtóu

行人皆辟易。志气横嵩丘。

hángrénjiēzhìhéngsōngqiū

入门上高堂。列鼎错珍羞。

ménshànggāotánglièdǐngcuòzhēnxiū

香风引赵舞。清管随齐讴。

xiāngfēngyǐnzhàoqīngguǎnsuíōu

七十紫鸳鸯。双双戏庭幽。

shíyuānyāngshuāngshuāngtíngyōu

行乐争昼夜。自言度千秋。

hángzhēngzhòuyánqiānqiū

功成身不退。自古多愆尤。

gōngchéngshēn退tuìduōqiānyóu

黄犬空叹息。绿珠成衅雠。

huángquǎnkōngtàn绿zhūchéngxìnchóu

何如鸱夷子。散发棹扁舟。

chīsànzhàobiǎnzhōu

其十九

shíjiǔ

西岳莲花山。迢迢见明星。

西yuèliánhuāshāntiáotiáojiànmíngxīng

素手把芙蓉。虚步蹑太清。

shǒuróngniètàiqīng

霓裳曳广带。飘拂升天行。

shang广guǎngdàipiāoshēngtiānháng

邀我登云台。高揖卫叔卿。

yāodēngyúntáigāowèishūqīng

恍恍与之去。驾鸿凌紫冥。

huǎnghuǎngzhījià鸿hónglíngmíng

俯视洛阳川。茫茫走胡兵。

shìluòyángchuānmángmángzǒubīng

流血涂野草。豺狼尽冠缨。

liúxuècǎocháilángjìnguànyīng

其二十

èrshí

昔我游齐都。登华不注峰。

yóudōudēnghuázhùfēng

兹山何峻秀。绿翠如芙蓉。

shānjun4xiù绿cuìróng

萧飒古仙人。了知是赤松。

xiāoxiānrénlezhīshìchìsōng

借予一白鹿。自挟两青龙。

jièbái鹿jiāliǎngqīnglóng

含笑凌倒景。欣然愿相从。

hánxiàolíngdǎojǐngxīnrányuànxiàngcóng

(一本此十句作一首)

běnshízuòshǒu

泣与亲友别。欲语再三咽。

qīnyǒubiézàisānyān

勖君青松心。努力保霜雪。

jun1qīngsōngxīnbǎoshuāngxuě

世路多险艰。白日欺红颜。

shìduōxiǎnjiānbáihóngyán

分手各千里。去去何时还。

fènshǒuqiānshíhái

(一本此八句作一首)

běnzuòshǒu

在世复几时。倏如飘风度。

zàishìshíshūpiāofēng

空闻紫金经。白首愁相误。

kōngwénjīnjīngbáishǒuchóuxiàng

抚己忽自笑。沉吟为谁故。

xiàochényínwéishuí

名利徒煎熬。安得闲余步。

míngjiānáoānxián

终留赤玉舄。东上蓬莱路。

zhōngliúchìdōngshàngpénglái

秦帝如我求。苍苍但烟雾。

qínqiúcāngcāngdànyān

(一本此十二句作一首)

běnshíèrzuòshǒu

其二十一

èrshí

郢客吟白雪。遗响飞青天。

yǐngyínbáixuěxiǎngfēiqīngtiān

徒劳歌此曲。举世谁为传。

láoshìshuíwéichuán

试为巴人唱。和者乃数千。

shìwéirénchàngzhěnǎishùqiān

吞声何足道。叹息空凄然。

tūnshēngdàotànkōngrán

其二十二

èrshíèr

秦水别陇首。幽咽多悲声。

qínshuǐbiélǒngshǒuyōuyānduōbēishēng

胡马顾朔雪。躞蹀长嘶鸣。

shuòxuěxièdiézhǎngmíng

感物动我心。缅然含归情。

gǎndòngxīnmiǎnránhánguīqíng

昔视秋蛾飞。今见春蚕生。

shìqiūéfēijīnjiànchūncánshēng

袅袅桑柘叶。萋萋柳垂荣。

niǎoniǎosāngzhèliǔchuíróng

急节谢流水。羁心摇悬旌。

jiēxièliúshuǐxīnyáoxuánjīng

挥涕且复去。恻怆何时平。

huīqiěchuàngshípíng

其二十三

èrshísān

秋露白如玉。团团下庭绿。

qiūbáituántuánxiàtíng绿

我行忽见之。寒早悲岁促。

hángjiànzhīhánzǎobēisuì

人生鸟过目。胡乃自结束。

rénshēngniǎoguònǎijiéshù

景公一何愚。牛山泪相续。

jǐnggōngniúshānlèixiàng

物苦不知足。得陇又望蜀。

zhīlǒngyòuwàngshǔ

人心若波澜。世路有屈曲。

rénxīnruòlánshìyǒu

三万六千日。夜夜当秉烛。

sānwànliùqiāndāngbǐngzhú

其二十四

èrshí

大车扬飞尘。亭午暗阡陌。

chēyángfēichéntíngànqiān

中贵多黄金。连云开甲宅。

zhōngguìduōhuángjīnliányúnkāijiǎzhái

路逢斗鸡者。冠盖何辉赫。

féngdòuzhěguàngàihuī

鼻息干虹霓。行人皆怵惕。

gànhónghángrénjiēchù

世无洗耳翁。谁知尧与跖。

shìěrwēngshuízhīyáozhí

其二十五

èrshí

世道日交丧。浇风散淳源。

shìdàojiāosàngjiāofēngsànchúnyuán

不采芳桂枝。反栖恶木根。

cǎifāngguìzhīfǎnègēn

所以桃李树。吐花竟不言。

suǒtáoshùhuājìngyán

大运有兴没。群动争飞奔。

yùnyǒuxìngméiqúndòngzhēngfēibēn

归来广成子。去入无穷门。

guīlái广guǎngchéngqióngmén

其二十六

èrshíliù

碧荷生幽泉。朝日艳且鲜。

shēngyōuquáncháoyànqiěxiān

秋花冒绿水。密叶罗青烟。

qiūhuāmào绿shuǐluóqīngyān

秀色空绝世。馨香竟谁传。

xiùkōngjuéshìxīnxiāngjìngshuíchuán

坐看飞霜满。凋此红芳年。

zuòkànfēishuāngmǎndiāohóngfāngnián

结根未得所。愿托华池边。

jiégēnwèisuǒyuàntuōhuáchíbiān

其二十七

èrshí

燕赵有秀色。绮楼青云端。

yànzhàoyǒuxiùlóuqīngyúnduān

眉目艳皎月。一笑倾城欢。

méiyànjiǎoyuèxiàoqīngchénghuān

常恐碧草晚。坐泣秋风寒。

chángkǒngcǎowǎnzuòqiūfēnghán

纤手怨玉琴。清晨起长叹。

xiānshǒuyuànqínqīngchénzhǎngtàn

焉得偶君子。共乘双飞鸾。

yānǒujun1gòngchéngshuāngfēiluán

其二十八

èrshí

容颜若飞电。时景如飘风。

róngyánruòfēidiànshíjǐngpiāofēng

草绿霜已白。日西月复东。

cǎo绿shuāngbái西yuèdōng

华鬓不耐秋。飒然成衰蓬。

huábìnnàiqiūránchéngshuāipéng

古来贤圣人。一一谁成功。

láixiánshèngrénshuíchénggōng

君子变猿鹤。小人为沙虫。

jun1biànyuánxiǎorénwéishāchóng

不及广成子。乘云驾轻鸿。

广guǎngchéngchéngyúnjiàqīng鸿hóng

其二十九

èrshíjiǔ

三季分战国。七雄成乱麻。

sānfènzhànguóxióngchéngluàn

王风何怨怒。世道终纷拏。

wángfēngyuànshìdàozhōngfēn

至人洞玄象。高举凌紫霞。

zhìréndòngxuánxiànggāolíngxiá

仲尼欲浮海。吾祖之流沙。

zhònghǎizhīliúshā

圣贤共沦没。临歧胡咄嗟。

shèngxiángònglúnméilínduōjiē

其三十

sānshí

玄风变太古。道丧无时还。

xuánfēngbiàntàidàosàngshíhái

扰扰季叶人。鸡鸣趋四关。

rǎorǎorénmíngguān

但识金马门。谁知蓬莱山。

dànshíjīnménshuízhīpéngláishān

白首死罗绮。笑歌无时闲。

báishǒuluóxiàoshíxián

绿酒哂丹液。青娥凋素颜。

绿jiǔshěndānqīngédiāoyán

(上二句一作)

shàngèrzuò

萋萋千金骨。风尘凋素颜。

qiānjīnfēngchéndiāoyán

大儒挥金椎。琢之诗礼间。

huījīnzhuīzhuózhīshījiān

苍苍三株树。冥目焉能攀。

cāngcāngsānzhūshùmíngyānnéngpān

其三十一

sānshí

郑容西入关。行行未能已。

zhèngróng西guānhánghángwèinéng

白马华山君。相逢平原里。

báihuáshānjun1xiàngféngpíngyuán

璧遗镐池君。明年祖龙死。

gǎochíjun1míngniánlóng

秦人相谓曰。吾属可去矣。

qínrénxiàngwèiyuēshǔ

一往桃花源。千春隔流水。

wǎngtáohuāyuánqiānchūnliúshuǐ

其三十二

sānshíèr

蓐收肃金气。西陆弦海月。

shōujīn西xiánhǎiyuè

秋蝉号阶轩。感物忧不歇。

qiūchánhàojiēxuāngǎnyōuxiē

良辰竟何许。大运有沦忽。

liángchénjìngyùnyǒulún

天寒悲风生。夜久众星没。

tiānhánbēifēngshēngjiǔzhòngxīngméi

恻恻不忍言。哀歌逮明发。

rěnyánāidǎimíng

其三十三

sānshísān

北溟有巨鱼。身长数千里。

běimíngyǒushēnzhǎngshùqiān

仰喷三山雪。横吞百川水。

yǎngpēnsānshānxuěhéngtūnbǎichuānshuǐ

凭陵随海运。赫因风起。

pínglíngsuíhǎiyùnyīnfēng

吾观摩天飞。九万方未已。

guāntiānfēijiǔwànfāngwèi

其三十四

sānshí

羽檄如流星。虎符合专城。

liúxīngzhuānchéng

喧呼救边急。群鸟皆夜鸣。

xuānjiùbiānqúnniǎojiēmíng

白日曜紫微。三公运权衡。

báiyàowēisāngōngyùnquánhéng

天地皆得一。澹然四海清。

tiānjiēdànránhǎiqīng

借问此何为。答言楚征兵。

jièwènwéiyánchǔzhēngbīng

渡泸及五月。将赴云南征。

yuèjiāngyúnnánzhēng

怯卒非战士。炎方难远行。

qièfēizhànshìyánfāngnányuǎnháng

长号别严亲。日月惨光晶。

zhǎnghàobiéyánqīnyuècǎnguāngjīng

泣尽继以血。心摧两无声。

jìnxuèxīncuīliǎngshēng

困兽当猛虎。穷鱼饵奔鲸。

kùnshòudāngměngqióngěrbēnjīng

千去不一回。投躯岂全生。

qiānhuítóuquánshēng

如何舞干戚。一使有苗平。

gàn使shǐyǒumiáopíng

其三十五

sānshí

丑女来效颦。还家惊四邻。

chǒuláixiàopínháijiājīnglín

寿陵失本步。笑杀邯郸人。

寿shòulíngshīběnxiàoshāhándānrén

一曲斐然子。雕虫丧天真。

fěirándiāochóngsàngtiānzhēn

棘刺造沐猴。三年费精神。

zàohóusānniánfèijīngshén

功成无所用。楚楚且华身。

gōngchéngsuǒyòngchǔchǔqiěhuáshēn

大雅思文王。颂声久崩沦。

wénwángsòngshēngjiǔbēnglún

安得郢中质。一挥成斧斤。

ānyǐngzhōngzhìhuīchéngjīn

其三十六

sānshíliù

抱玉入楚国。见疑古所闻。

bàochǔguójiànsuǒwén

良宝终见弃。徒劳三献君。

liángbǎozhōngjiànláosānxiànjun1

直木忌先伐。芳兰哀自焚。

zhíxiānfānglánāifén

盈满天所损。沉冥道为群。

yíngmǎntiānsuǒsǔnchénmíngdàowéiqún

东海泛碧水。西关乘紫云。

dōnghǎifànshuǐ西guānchéngyún

鲁连及柱史。可以蹑清芬。

liánzhùshǐnièqīngfēn

(此诗一作)

shīzuò

竭来荆山客。谁为珉玉分。

jiéláijīngshānshuíwéimínfèn

良宝绝见弃。虚持三献君。

liángbǎojuéjiànchísānxiànjun1

直木忌先伐。芬兰哀自焚。

zhíxiānfēnlánāifén

盈满天所损。沉冥道所群。

yíngmǎntiānsuǒsǔnchénmíngdàosuǒqún

东海有碧水。西山多白云。

dōnghǎiyǒushuǐ西shānduōbáiyún

鲁连及夷齐。可以蹑清芬。

liánnièqīngfēn

其三十七

sānshí

燕臣昔恸哭。五月飞秋霜。

yànchéntòngyuèfēiqiūshuāng

庶女号苍天。震风击齐堂。

shùhàocāngtiānzhènfēngtáng

精诚有所感。造化为悲伤。

jīngchéngyǒusuǒgǎnzàohuàwéibēishāng

(一本无此下二句)

běnxiàèr

而我竟何辜。远身金殿旁。

érjìngyuǎnshēnjīn殿diànpáng

浮云蔽紫闼。白日难回光。

yúnbáinánhuíguāng

群沙秽明珠。众草凌孤芳。

qúnshāhuìmíngzhūzhòngcǎolíngfāng

古来共叹息。流泪空沾裳。

láigòngtànliúlèikōngzhānshang

其三十八

sānshí

孤兰生幽园。众草共芜没。

lánshēngyōuyuánzhòngcǎogòngméi

虽照阳春晖。复悲高秋月。

suīzhàoyángchūnhuībēigāoqiūyuè

飞霜早淅沥。绿艳恐休歇。

fēishuāngzǎo绿yànkǒngxiūxiē

若无清风吹。香气为谁发。

ruòqīngfēngchuīxiāngwéishuí

其三十九

sānshíjiǔ

登高望四海。天地何漫漫。

dēnggāowànghǎitiānmànmàn

霜被群物秋。风飘大荒寒。

shuāngbèiqúnqiūfēngpiāohuānghán

荣华东流水。万事皆波澜。

rónghuádōngliúshuǐwànshìjiēlán

白日掩徂辉。浮云无定端。

báiyǎnhuīyúndìngduān

梧桐巢燕雀。枳棘栖鸳鸾。

tóngcháoyànquèzhǐyuānluán

且复归去来。剑歌行路难。

qiěguīláijiànhángnán

杀气落乔木。浮云蔽层峦。

shāluòqiáoyúncéngluán

孤凤鸣天倪。遗声何辛酸。

fèngmíngtiānshēngxīnsuān

游人悲旧国。抚心亦盘桓。

yóurénbēijiùguóxīnpánhuán

倚剑歌所思。曲终涕泗澜。

jiànsuǒzhōnglán

其四十

shí

凤饥不啄粟。所食唯琅玕。

fèngzhuósuǒshíwéilánggān

焉能与群鸡。刺蹙争一餐。

yānnéngqúnzhēngcān

朝鸣昆丘树。夕饮砥柱湍。

cháomíngkūnqiūshùyǐnzhùtuān

归飞海路远。独宿天霜寒。

guīfēihǎiyuǎn宿xiǔtiānshuānghán

幸遇王子晋。结交青云端。

xìngwángjìnjiéjiāoqīngyúnduān

怀恩未得报。感别空长叹。

怀huáiēnwèibàogǎnbiékōngzhǎngtàn

其四十一

shí

朝弄紫泥海。夕披丹霞裳。

cháonònghǎidānxiáshang

挥手折若木。拂此西日光。

huīshǒushéruò西guāng

云卧游八极。玉颜已千霜。

yúnyóuyánqiānshuāng

飘飘入无倪。稽首祈上皇。

piāopiāoshǒushànghuáng

呼我游太素。玉杯赐琼浆。

yóutàibēiqióngjiāng

一餐历万岁。何用还故乡。

cānwànsuìyòngháixiāng

永随长风去。天外恣飘扬。

yǒngsuízhǎngfēngtiānwàipiāoyáng

(一本无此上二句)

běnshàngèr

其四十二

shíèr

摇裔双白鸥。鸣飞沧江流。

yáoshuāngbáiōumíngfēicāngjiāngliú

宜与海人狎。岂伊云鹤俦。

hǎirénxiáyúnchóu

寄形宿沙月。沿芳戏春洲。

xíng宿xiǔshāyuè沿yánfāngchūnzhōu

吾亦洗心者。忘机从尔游。

xīnzhěwàngcóngěryóu

其四十三

shísān

周穆八荒意。汉皇万乘尊。

zhōuhuānghànhuángwànchéngzūn

淫乐心不极。雄豪安足论。

yínxīnxióngháoānlùn

西海宴王母。北宫邀上元。

西hǎiyànwángběigōngyāoshàngyuán

瑶水闻遗歌。玉杯竟空言。

yáoshuǐwénbēijìngkōngyán

灵迹成蔓草。徒悲千载魂。

língchéngmàncǎobēiqiānzǎihún

其四十四

shí

绿萝纷葳蕤。缭绕松柏枝。

绿luófēnwēiruíliáoràosōngbǎizhī

草木有所托。岁寒尚不移。

cǎoyǒusuǒtuōsuìhánshàng

奈何夭桃色。坐叹葑菲诗。

nàiyāotáozuòtànfēngfēishī

玉颜艳红彩。云发非素丝。

yányànhóngcǎiyúnfēi

君子恩已毕。贱妾将何为。

jun1ēnjiànqièjiāngwéi

其四十五

shí

八荒驰惊飚。万物尽凋落。

huāngchíjīngbiāowànjìndiāoluò

浮云蔽颓阳。洪波振大壑。

yúntuíyánghóngzhèn

龙凤脱罔罟。飘摇将安托。

lóngfèngtuōwǎngpiāoyáojiāngāntuō

去去乘白驹。空山咏场藿。

chéngbáikōngshānyǒngchǎnghuò

其四十六

shíliù

一百四十年。国容何赫然。

bǎishíniánguóróngrán

隐隐五凤楼。峨峨横三川。

yǐnyǐnfènglóuééhéngsānchuān

王侯象星月。宾客如云烟。

wánghóuxiàngxīngyuèbīnyúnyān

(以上六句一作)

shàngliùzuò

帝京信佳丽。国容何赫然。

jīngxìnjiāguóróngrán

剑戟拥九关。歌钟沸三川。

jiànyōngjiǔguānzhōngfèisānchuān

蓬莱象天构。珠翠夸云仙。

péngláixiàngtiāngòuzhūcuìkuāyúnxiān

斗鸡金宫里。蹴鞠瑶台边。

dòujīngōngyáotáibiān

举动摇白日。指挥回青天。

dòngyáobáizhǐhuīhuíqīngtiān

当涂何翕忽。失路长弃捐。

dāngshīzhǎngjuān

独有扬执戟。闭关草太玄。

yǒuyángzhíguāncǎotàixuán

其四十七

shí

桃花开东园。含笑夸白日。

táohuākāidōngyuánhánxiàokuābái

偶蒙东风荣。生此艳阳质。

ǒuméngdōngfēngróngshēngyànyángzhì

岂无佳人色。但恐花不实。

jiāréndànkǒnghuāshí

宛转龙火飞。零落早相失。

wǎnzhuǎnlónghuǒfēilíngluòzǎoxiàngshī

讵知南山松。独立自萧瑟。

zhīnánshānsōngxiāo

芙蓉娇绿波。桃李夸白日。

róngjiāo绿táokuābái

偶蒙春风荣。生此艳阳质。

ǒuméngchūnfēngróngshēngyànyángzhì

宛转龙火飞。零落互相失。

wǎnzhuǎnlónghuǒfēilíngluòxiàngshī

讵知凌寒松。千载长守一。

zhīlínghánsōngqiānzǎizhǎngshǒu

其四十八

shí

秦皇按宝剑。赫怒震威神。

qínhuángànbǎojiànzhènwēishén

逐日巡海右。驱石驾沧津。

zhúxúnhǎiyòushíjiàcāngjīn

征卒空九寓。作桥伤万人。

zhēngkōngjiǔzuòqiáoshāngwànrén

但求蓬岛药。岂思农扈春。

dànqiúpéngdǎoyàonóngchūn

力尽功不赡。千载为悲辛。

jìngōngshànqiānzǎiwéibēixīn

其四十九

shíjiǔ

美人出南国。灼灼芙蓉姿。

měirénchūnánguózhuózhuóróng姿

皓齿终不发。芳心空自持。

hào齿chǐzhōngfāngxīnkōngchí

由来紫宫女。共妒青蛾眉。

yóuláigōnggòngqīngéméi

归去潇湘沚。沉吟何足悲。

guīxiāoxiāngzhǐchényínbēi

其五十

shí

宋国梧台东。野人得燕石。

sòngguótáidōngrényànshí

(以上二句一作)

shàngèrzuò

宋人枉千金。去国买燕石。

sòngrénwǎngqiānjīnguómǎiyànshí

夸作天下珍。却哂赵王璧。

kuāzuòtiānxiàzhēnquèshěnzhàowáng

赵璧无缁磷。燕石非贞真。

zhàolínyànshífēizhēnzhēn

流俗多错误。岂知玉与珉。

liúduōcuòzhīmín

其五十一

shí

殷后乱天纪。楚怀亦已昏。

yīnhòuluàntiānchǔ怀huáihūn

夷羊满中野。盈高门。

yángmǎnzhōngyínggāomén

比干谏而死。屈平窜湘源。

gànjiànérpíngcuànxiāngyuán

虎口何婉娈。女媭空婵媛。

kǒuwǎnluánkōngchányuán

彭咸久沦没。此意与谁论。

péngxiánjiǔlúnméishuílùn

其五十二

shíèr

青春流惊湍。朱明骤回薄。

qīngchūnliújīngtuānzhūmíngzhòuhuíbáo

不忍看秋蓬。飘扬竟何托。

rěnkànqiūpéngpiāoyángjìngtuō

光风灭兰蕙。白露洒葵藿。

guāngfēngmièlánhuìbáikuíhuò

美人不我期。草木日零落。

měiréncǎolíngluò

其五十三

shísān

战国何纷纷。兵戈乱浮云。

zhànguófēnfēnbīngluànyún

赵倚两虎斗。晋为六卿分。

zhàoliǎngdòujìnwéiliùqīngfèn

奸臣欲窃位。树党自相群。

jiānchénqièwèishùdǎngxiàngqún

果然田成子。一旦杀齐君。

guǒrántiánchéngdànshājun1

其五十四

shí

倚剑登高台。悠悠送春目。

jiàndēnggāotáiyōuyōusòngchūn

苍榛蔽层丘。琼草隐深谷。

cāngzhēncéngqiūqióngcǎoyǐnshēn

凤鸟鸣西海。欲集无珍木。

fèngniǎomíng西hǎizhēn

鸒斯得所居。蒿下盈万族。

suǒhāoxiàyíngwàn

晋风日已颓。穷途方恸哭。

jìnfēngtuíqióngfāngtòng

翩翩众鸟飞。翱翔在珍木。

piānpiānzhòngniǎofēiáoxiángzàizhēn

群花亦便娟。荣耀非一族。

qúnhuā便biànjuānróng耀yàofēi

归来怆途穷。日暮还恸哭。

guīláichuàngqióngháitòng

其五十五

shí

齐瑟弹东吟。秦弦弄西音。

dàndōngyínqínxiánnòng西yīn

慷慨动颜魄。使人成荒淫。

kāngkǎidòngyán使shǐrénchénghuāngyín

彼美佞邪子。婉娈来相寻。

měinìngxiéwǎnluánláixiàngxún

一笑双白璧。再歌千黄金。

xiàoshuāngbáizàiqiānhuángjīn

珍色不贵道。讵惜飞光沈。

zhēnguìdàofēiguāngshěn

安识紫霞客。瑶台鸣素琴。

ānshíxiáyáotáimíngqín

其五十六

shíliù

越客采明珠。提携出南隅。

yuècǎimíngzhūxiéchūnán

清辉照海月。美价倾皇都。

qīnghuīzhàohǎiyuèměijiàqīnghuángdōu

献君君按剑。怀宝空长吁。

xiànjun1jun1ànjiàn怀huáibǎokōngzhǎng

鱼目复相哂。寸心增烦纡。

xiàngshěncùnxīnzēngfán

其五十七

shí

羽族禀万化。小大各有依。

bǐngwànhuàxiǎoyǒu

周周亦何辜。六翮掩不挥。

zhōuzhōuliùyǎnhuī

愿衔众禽翼。一向黄河飞。

yuànxiánzhòngqínxiànghuángfēi

飞者莫我顾。叹息将安归。

fēizhětànjiāngānguī

其五十八

shí

我到巫山渚。寻古登阳台。

dàoshānzhǔxúndēngyángtái

天空彩云灭。地远清风来。

tiānkōngcǎiyúnmièyuǎnqīngfēnglái

神女去已久。襄王安在哉。

shénjiǔxiāngwángānzàizāi

荒淫竟沦替。樵牧徒悲哀。

huāngyínjìnglúnqiáobēiāi

其五十九

shíjiǔ

恻恻泣路歧。哀哀悲素丝。

āiāibēi

路歧有南北。素丝易变移。

yǒunánběibiàn

万事固如此。人生无定期。

wànshìrénshēngdìng

田窦相倾夺。宾客互盈亏。

tiándòuxiàngqīngduóbīnyíngkuī

世途多翻覆。交道方险。

shìduōfānjiāodàofāngxiǎn

斗酒强然诺。寸心终自疑。

dòujiǔqiángránnuòcùnxīnzhōng

张陈竟火灭。萧朱亦星离。

zhāngchénjìnghuǒmièxiāozhūxīng

众鸟集荣柯。穷鱼守枯池。

zhòngniǎoróngqióngshǒuchí

嗟嗟失权客。勤问何所规。

jiējiēshīquánqínwènsuǒguī