导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

庭中有奇树

[两汉]佚名

庭中有奇树,绿叶发华滋。

tíngzhōngyǒushù绿huá

庭院里一株佳美的树,满树绿叶衬托着茂密的花朵,显得格外春意盎然。
奇树:犹“嘉木”,佳美的树木。 发华滋:花开繁盛。华,同“花”。滋,繁盛。

攀条折其荣,将以遗所思。

pāntiáoshéróngjiāngsuǒ

我攀着树枝,摘下了最好看的一串花朵,想把它赠送给日夜思念的亲人。
荣:犹“花”。古代称草本植物的花为“华”,称木本植物的花为“荣”。 遗:赠送,赠与。

馨香盈怀袖,路远莫致之。

xīnxiāngyíng怀huáixiùyuǎnzhìzhī

花香充满了我的衣服襟袖之间,可是天遥地远,没人能送到亲人的手中。
馨香:香气。 盈:充盈,充积。 致:送到。

此物何足贵,但感别经时。

guìdàngǎnbiéjīngshí

并不是此花有什么珍贵,只是别离太久,想借着花儿表达怀念之情罢了。
贵:珍贵。一作“贡”。 感:感受,感动。 别经时:离别之后所经历的时光。
咏桂

[唐代]李白

世人种桃李,皆在金张门。

shìrénzhǒngtáojiēzàijīnzhāngmén

选拔官员,都是官僚子弟优先。

攀折争捷径,及此春风暄。

pānshézhēngjiéjìngchūnfēngxuān

都想找门路找捷径,好趁春风得意。

一朝天霜下,荣耀难久存。

cháotiānshuāngxiàróng耀yàonánjiǔcún

像桃李花那样的,很难长久保持艳色荣华。

安知南山桂,绿叶垂芳根。

ānzhīnánshānguì绿chuífānggēn

他们不知道南山上的桂花树,常年绿叶垂阴。

清阴亦可托,何惜树君园。

qīngyīntuōshùjun1yuán

在桂花的树阴下乘凉,凉爽又芳香,你何不把桂花种植在你的庭院?
水仙子·舟中

[元代]孙周卿

孤舟夜泊洞庭边,灯火青荧对客船。朔风吹老梅花片,推开篷雪满天。诗豪与风雪争先。雪片与风鏖战,诗和雪缴缠。一笑琅然。

zhōudòngtíngbiāndēnghuǒqīngyíngduìchuánshuòfēngchuīlǎoméihuāpiàntuīkāipéngxuěmǎntiānshīháofēngxuězhēngxiānxuěpiànfēngáozhànshīxuějiǎochánxiàolángrán

入夜,洞庭湖上昏濛濛一片,客船孤零零地停泊在湖间。只有岸上一盏青灯荧荧作闪,同我乘坐的小船遥遥相伴。舱外一阵阵北风肆逞着淫威,想必在无情地摧残着梅花的花瓣。我禁不住推开船窗观看,这才发现已是大雪漫天。顿时我诗兴大作,迫不及待要同风雪争先。雪片与暴风搅作一团,我的诗句又同飞雪互相纠缠。我朗声大笑,心情无比畅然。
鏖战:激战。 缴缠:纠缠。 琅然:指笑声朗朗的样子。
观元丹丘坐巫山屏风

[唐代]李白

昔游三峡见巫山,见画巫山宛相似。

yóusānxiájiànshānjiànhuàshānwǎnxiàng

当年游三峡时见过巫山,如今看见这幅屏风画上的巫山又仿佛回到了从前。
三峡:今四川奉节至湖北宜昌之间的长江三峡。具体所指,历代说法不一。今以瞿塘峡、巫峡、西陵峡为三峡。 巫山:巫山县有巫山。

疑是天边十二峰,飞入君家彩屏里。

shìtiānbiānshíèrfēngfēijun1jiācǎipíng

我心疑是天边的巫山十二峰,飞进您家的屏风里边。
十二峰:巫山山峰之尤著者,其初本无确指,后世也说法不一。 君:指元丹丘。

寒松萧瑟如有声,阳台微茫如有情。

hánsōngxiāoyǒushēngyángtáiwēimángyǒuqíng

寒松摇曳若有声,依稀可见的阳台如有深情。
萧瑟:风声,多形容秋风。 阳台:今巫山县北有阳台山,盖因此而名。

锦衾瑶席何寂寂,楚王神女徒盈盈。

jǐnqīnyáochǔwángshényíngyíng

棉衣瑶席多么寂寞,楚王和神女当年的热恋也是徒然。
锦衾:锦制之被。 瑶席:用瑶草编织的卧席。瑶草,传说中的仙草名。 寂寂:冷落寂静。 徒:空,徒然。 盈盈:美好的样子。

高咫尺,如千里,翠屏丹崖粲如绮。

gāozhǐchǐqiāncuìpíngdāncàn

小小屏风咫尺千里,青山红崖如同锦绣灿烂。
咫尺:周制八寸为咫,十寸为尺。此形容距离短。高咫尺,如千里,谓画有咫尺千里之势也。 翠屏丹崖:屏,喻指山峰。 翠屏:形容峰峦排列的绿色山岩。均指画中景物。 丹崖:绮丽的崖壁。 绮:华美的丝织物。

苍苍远树围荆门,历历行舟泛巴水。

cāngcāngyuǎnshùwéijīngménhángzhōufànshuǐ

琶苍远视掩映着荆门,巴水上的行舟历历可见。
荆门:山名,位于巫山下流,今湖北宜都县西北长江南岸。 历历:分明貌。 泛:飘流。 巴水:当泛指巴地所经之水,非专指巴江。

水石潺湲万壑分,烟光草色俱氛氲。

shuǐshíchányuánwànfènyānguāngcǎofēnyūn

万壑间水漫石滩,烟光里草色新鲜。
潺湲:水流貌。 壑:山谷。万壑分,万壑分流。

溪花笑日何年发,江客听猿几岁闻。

huāxiàoniánjiāngtīngyuánsuìwén

日光下溪畔的山花是何年盛开,江客听猿始自哪年?
笑日:向日而笑。 发:开放。 江客:江行之客。 缅邈:思绪遥远的样子。

使人对此心缅邈,疑入嵩丘梦彩云。

使shǐrénduìxīnmiǎnmiǎosōngqiūmèngcǎiyún

令人在画前心胸高远,我真疑心自己是在梦中遇到了神仙。
小雅·裳裳者华

[先秦]佚名

裳裳者华,其叶湑兮。我觏之子,我心写兮。我心写兮,是以有誉处兮。

shangshangzhěhuágòuzhīxīnxiěxīnxiěshìyǒuchù

鲜花盛开多辉煌,叶子茂盛绿苍苍。遇见这位贤君子,我的心情真舒畅。我的心情真舒畅,因有美誉大家享。
裳裳:“堂堂”之假借,花鲜明美盛的样子。 华:花。 湑:叶子茂盛的样子。 觏:遇见。 之子:此人。 写:通“泻”,心情舒畅。 是以:因此。 誉处:指君臣处于美好的声誉之中。一说“誉”通“豫”,安乐。

裳裳者华,芸其黄矣。我觏之子,维其有章矣。维其有章矣,是以有庆矣。

shangshangzhěhuáyúnhuánggòuzhīwéiyǒuzhāngwéiyǒuzhāngshìyǒuqìng

鲜花盛开多辉煌,怒放黄花多鲜亮。遇见这位贤君子,才华横溢有教养。才华横溢有教养,因此喜庆事儿降。
芸其:即“芸芸”,花色彩浓艳的样子。 章:文章,指其人有教养,有才华。一说为“纹章”,服饰文采。

裳裳者华,或黄或白。我觏之子,乘其四骆。乘其四骆,六辔沃若。

shangshangzhěhuáhuòhuánghuòbáigòuzhīchéngluòchéngluòliùpèiruò

鲜花盛开多辉煌,有的白色有的黄。遇见这位贤君子,驾着四马气昂扬。驾着四马气昂扬,六根缰绳闪着光。
骆:黑鬃黑尾的白马。 六辔:六条缰绳。 沃若:光滑柔软的样子。

左之左之,君子宜之。右之右之,君子有之。维其有之,是以似之。

zuǒzhīzuǒzhījun1zhīyòuzhīyòuzhījun1yǒuzhīwéiyǒuzhīshìzhī

左边有人来辅佐,君子应付很适宜。右边有人来相佑,君子发挥有余地。只因君子有其长,所以祖业能承继。
左:和下文的“右”,指左右辅弼,君子的帮手。 君子:指前所言“之子”。一说指古之明王。 宜:安定。 有:取。意为取用他们。 似:当为“嗣”之假借,继承。
贺新郎·夏景

[宋代]苏轼

乳燕飞华屋。悄无人、桐阴转午,晚凉新浴。手弄生绡白团扇,扇手一时似玉。渐困倚、孤眠清熟。帘外谁来推绣户,枉教人、梦断瑶台曲。又却是,风敲竹。

yànfēihuáqiāoréntóngyīnzhuǎnwǎnliángxīnshǒunòngshēngxiāobáituánshànshànshǒushíjiànkùnmiánqīngshúliánwàishuíláituīxiùwǎngjiāorénmèngduànyáotáiyòuquèshìfēngqiāozhú

小燕子飞落在雕梁画栋的华屋,静悄悄四下无人,梧桐阴儿转过了正午。傍晚清凉时美人刚出浴。手拿着丝织的白团扇,团扇与素手似白玉凝酥。渐渐困倦,斜倚枕睡得香熟。此时不知是谁在推响彩绣的门户?空叫人惊醒了瑶台好梦。侧耳听却原来是阵阵风在敲竹。
乳燕:雏燕儿。 飞:宋赵彦卫《云麓漫钞》谓见真迹作“栖”。 桐阴:梧桐树阴。 生绡:未漂煮过的生织物,这里指丝绢。 团扇:常以喻指佳人薄命失宠。 扇手:白团扇与素手。 一时:一并,一齐。 清熟:谓睡眠安稳沉酣。 枉:空,白白地。 瑶台:玉石砌成的台,神话传说在昆仑山上,此指梦中仙境。 曲:形容处所幽深的样子。

石榴半吐红巾蹙。待浮花、浪蕊都尽,伴君幽独。秾艳一枝细看取,芳心千重似束。又恐被、秋风惊绿。若待得君来向此,花前对酒不忍触。共粉泪,两簌簌。

shíliúbànhóngjīndàihuālàngruǐdōujìnbànjun1yōunóngyànzhīkànfāngxīnqiānzhòngshùyòukǒngbèiqiūfēngjīng绿ruòdàijun1láixiànghuāqiánduìjiǔrěnchùgòngfěnlèiliǎng

石榴花半开像红巾叠簇,待桃杏等浮浪花朵落尽,它才会绽开与孤独的美人为伍。细看这一枝浓艳的石榴,花瓣千层恰似美人芳心紧束。又恐怕被那西风吹落只剩叶绿。来日如等到美人来到,在花前饮酒也不忍去碰触。那时节泪珠儿和花瓣,都会一同洒落,声簌簌。
红巾蹙:形容石榴花半开时如红巾皱缩。蹙,皱。 浮花浪蕊:指轻浮斗艳而早谢的桃、李、杏花等。 幽独:默然独守。 秾艳:色彩艳丽。千重似束,形容石榴花瓣重叠,也指佳人心事重重。 秋风惊绿:指秋风乍起使榴花凋谢,只剩绿叶。 两簌簌:形容花瓣与眼泪同落。簌簌,纷纷落下的样子。
别储邕之剡中

[唐代]李白

借问剡中道,东南指越乡。

jièwènyǎnzhōngdàodōngnánzhǐyuèxiāng

向你打探问去剡中的道路,你举手示意遥指东南方的越地。
借问:请问,打听。 越乡:今浙江绍兴周围。春秋时越国统治中心。

舟从广陵去,水入会稽长。

zhōucóng广guǎnglíngshuǐhuìzhǎng

乘船由扬州而南下,长长的流水一直通向会稽。
广陵:今江苏扬州。 会稽:今浙江绍兴。

竹色溪下绿,荷花镜里香。

zhúxià绿huājìngxiāng

溪水清澈,掩映着丛丛绿竹,水明净如镜,映着荷花的倒影,传出阵阵清香。
镜:指水面。一则阳光照射,水面闪闪发光,二则水面清澈见底,所以比喻为镜子。

辞君向天姥,拂石卧秋霜。

jun1xiàngtiānlǎoshíqiūshuāng

与君辞别前往天姥,抖尽石尘我将高卧于秋日的霜露之中。
天姥:即天姥山,在今浙江新昌。传说有仙人在山上唱歌,此山被道教尊为仙山。
蜀葵花歌

[唐代]岑参

昨日一花开,今日一花开。

zuóhuākāijīnhuākāi

昨天蜀葵花开,今日蜀葵花开。

今日花正好,昨日花已老。

jīnhuāzhènghǎozuóhuālǎo

今日花,娇艳欲滴。昨日花,颓老凋零。

始知人老不如花,可惜落花君莫扫。

shǐzhīrénlǎohuāluòhuājun1sǎo

看过花开花败才知道,人的老去还不如这花开花败,有时候,竟比落花败得还快。光阴如梭,人面渐老,劝那扫花的人,还是不要扫那落花吧!

人生不得长少年,莫惜床头沽酒钱。

rénshēngzhǎngshǎoniánchuángtóujiǔqián

人生不能永远都是少年,想要痛饮一番的时候,就不要吝惜床头买酒的钱。

请君有钱向酒家,君不见,蜀葵花。

qǐngjun1yǒuqiánxiàngjiǔjiājun1jiànshǔkuíhuā

今朝有酒今朝醉,还是快用钱去换酒喝吧,你没看见那瞬间即败的蜀葵花吗?否则,等你老去的时候,想要喝酒也不能了。
西郊落花歌

[清代]龚自珍

西郊落花天下奇,古人但赋伤春诗。

西jiāoluòhuātiānxiàréndànshāngchūnshī

西郊车马一朝尽,定庵先生沽酒来赏之。

西jiāochēcháojìndìngānxiānshēngjiǔláishǎngzhī

先生探春人不觉,先生送春人又嗤。

xiānshēngtànchūnrénjiàoxiānshēngsòngchūnrényòuchī

呼朋亦得三四子,出城失色神皆痴。

péngsānchūchéngshīshénjiēchī

如钱塘潮夜澎湃,如昆阳战晨披靡;

qiántángcháopéngpàikūnyángzhànchén

如八万四千天女洗脸罢,齐向此地倾胭脂。

wànqiāntiānliǎnxiàngqīngyānzhī

奇龙怪凤爱漂泊,琴高之鲤何反欲上天为?

lóngguàifèngàipiāoqíngāozhīfǎnshàngtiānwéi

玉皇宫中空若洗,三十六界无一青蛾眉。

huánggōngzhōngkōngruòsānshíliùjièqīngéméi

又如先生平生之忧患,恍惚怪诞百出无穷期。

yòuxiānshēngpíngshēngzhīyōuhuànhuǎngguàidànbǎichūqióng

先生读书尽三藏,最喜维摩卷里多清词。

xiānshēngshūjìnsāncángzuìwéijuànduōqīng

又闻净土落花深四寸,瞑目观赏尤神驰。

yòuwénjìngluòhuāshēncùnmíngguānshǎngyóushénchí

西方净国未可到,下笔绮语何漓漓!

西fāngjìngguówèidàoxià

安得树有不尽之花更雨新好者,三百六十日长是落花时。

ānshùyǒujìnzhīhuāgèngxīnhǎozhěsānbǎiliùshízhǎngshìluòhuāshí

占春芳·红杏了

[宋代]苏轼

红杏了,夭桃尽,独自占春芳。不比人间兰麝,自然透骨生香。

hóngxìngleyāotáojìnzhànchūnfāngrénjiānlánshèrántòushēngxiāng

红杏花开过了,娇艳的桃花凋谢了,梨花独自暮春开放,兰草麝香怎能和梨花相比呢?梨花的香气自然飘来深深的像从骨子里沁出。
红杏了:红杏花开过了。 夭桃尽:娇艳的桃花凋谢了。 兰麝:兰草与麝香,即大自然生成的兰草香和人工制成的麝香。 透骨:从骨子里沁出,极言深刻。

对酒莫相忘。似佳人、兼合明光。只忧长笛吹花落,除是宁王。

duìjiǔxiàngwàngjiārénjiānmíngguāngzhīyōuzhǎngchuīhuāluòchúshìníngwáng

饮酒赏花,忆起这酒似歌妓“佳人”的姿色,兼有荼蘼花般的香艳,梨花啊!不要因时令之笛吹落;否则,担心的便是开国受命之宁王。
兼合明光:占尽酒和花般的酴醾的香艳。以颜色似之,故名。

暂无

下一页