导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

三五七言 / 秋风词

[唐代]李白

秋风清,秋月明,

qiūfēngqīngqiūyuèmíng

秋风凄清,秋月明朗。

落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

luòháisànhánjīng

风中的落叶时而聚集时而扬散,寒鸦本已栖息也被这声响惊起。
落叶聚还散:写落叶在风中时而聚集时而扬散的情景。 寒鸦:《本草纲目》:“慈鸟,北人谓之寒鸦,以冬日尤盛。”

相思相见知何日?此时此夜难为情!

xiàngxiàngjiànzhīshínánwéiqíng

盼着你我能在相见,却不知在什么时候,此时此刻实在难耐心中的孤独悲伤,叫我情何以堪。
苏幕遮·怀旧

[宋代]范仲淹

碧云天,黄叶地。秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水。芳草无情,更在斜阳外。

yúntiānhuángqiūliánshànghányāncuìshānyìngxiéyángtiānjiēshuǐfāngcǎoqínggèngzàixiéyángwài

云天蓝碧,黄叶落满地,天边秋色与秋波相连,波上弥漫着空翠略带寒意的秋烟。远山沐浴着夕阳天空连接着江水。不解思乡之苦的芳草,一直延伸到夕阳之外的天际。
“波上”句:江波之上笼罩着一层翠色的寒烟。烟本呈白色,因其上连碧天,下接绿波,远望即与碧天同色,正所谓“秋水共长天一色”。 芳草:常暗指故乡。

黯乡魂,追旅思。夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

ànxiānghúnzhuīchúfēihǎomèngliúrénshuìmíngyuèlóugāoxiūjiǔchóuchánghuàzuòxiànglèi

默默思念故乡黯然神伤,缠人的羁旅愁思难以排遣,每天夜里除非是美梦才能留人入睡。当明月照射高楼时不要独自依倚。频频地将苦酒灌入愁肠,化作相思的眼泪。
黯乡魂:因思念家乡而黯然伤神。黯,形容心情忧郁。乡魂,即思乡的情思。 追旅思:撇不开羁旅的愁思。追,追随,这里有缠住不放的意思。旅思,旅居在外的愁思。思,心绪,情怀。
长相思·一重山

[五代]李煜

一重山,两重山。山远天高烟水寒,相思枫叶丹。

zhòngshānliǎngzhòngshānshānyuǎntiāngāoyānshuǐhánxiàngfēngdān

一重又一重,重重叠叠的山啊。山远天高,烟云水气又冷又寒,可我的思念像火焰般的枫叶那样。
重:量词。层,道。 烟水:雾气蒙蒙的水面。。 枫叶:枫树叶。枫,落叶乔木,春季开花,叶子掌状三裂。其叶经秋季而变为红色,因此称“丹枫”。古代诗文中常用枫叶形容秋色。 丹:红色。

菊花开,菊花残。塞雁高飞人未还,一帘风月闲。

huākāihuācánsāiyàngāofēirénwèiháiliánfēngyuèxián

菊花开了又落了,时令交替轮换。塞北的大雁在高空振翅南飞,可是思念的人却还没有回来。只有帘外的风月无思无忧。
塞雁:塞外的鸿雁,也作“塞鸿”。塞雁春季北去,秋季南来,所以古人常以之作比,表示对远离故乡的亲人的思念。 帘:帷帐,帘幕。 风月:风声月色。
玉楼春·别后不知君远近

[宋代]欧阳修

别后不知君远近。触目凄凉多少闷。渐行渐远渐无书,水阔鱼沉何处问。

biéhòuzhījun1yuǎnjìnchùliángduōshǎomènjiànhángjiànyuǎnjiànshūshuǐkuòchénchùwèn

分别后不知你的行程远近,满目凄凉心中有说不尽的苦闷。你越走越远渐渐断了书信;鱼书不传我去哪里问讯?
鱼沉:鱼不传书。古代有鱼雁传书的传说,这里指音讯全无。

夜深风竹敲秋韵。万叶千声皆是恨。故欹单枕梦中寻,梦又不成灯又烬。

shēnfēngzhúqiāoqiūyùnwànqiānshēngjiēshìhèndānzhěnmèngzhōngxúnmèngyòuchéngdēngyòujìn

深夜里风吹竹叶萧萧不停,千声万声都是别愁离恨。我斜倚单枕想到梦中见你,谁知道梦没有做成灯芯又燃尽。
攲:倾斜。 单枕:孤枕。 烬:灯芯烧尽成灰。
宴清都·秋感

[宋代]吴文英

万里关河眼。愁凝处,渺渺残照红敛。天低远树,潮分断港,路回淮甸。吟鞭又指孤店。对玉露金风送晚。恨自古、才子佳人,此景此情多感。

wànguānyǎnchóuníngchùmiǎomiǎocánzhàohóngliǎntiānyuǎnshùcháofènduàngǎnghuíhuáidiànyínbiānyòuzhǐdiànduìjīnfēngsòngwǎnhèncáijiārénjǐngqíngduōgǎn

港:一本作“巷”。 记:一本作“刻”。

吴王故苑。别来良朋鸦集,空叹蓬转。挥毫记烛,飞觞赶月,梦销香断。区区去程何限。倩片纸、丁宁过雁。寄相思,寒雨灯窗,芙蓉旧院。

wángyuànbiéláiliángpéngkōngtànpéngzhuǎnhuīháozhúfēishānggǎnyuèmèngxiāoxiāngduànchéngxiànqiànpiànzhǐdīngníngguòyànxiànghándēngchuāngróngjiùyuàn

赶:一本作“趁”。 程:一本作“情”。
眼儿媚·萧萧江上荻花秋

[宋代]贺铸

萧萧江上荻花秋,做弄许多愁。半竿落日,两行新雁,一叶扁舟。

xiāoxiāojiāngshànghuāqiūzuònòngduōchóubàn竿gānluòliǎnghángxīnyànbiǎnzhōu

惜分长怕君先去,直待醉时休。今宵眼底,明朝心上,后日眉头。

fènzhǎngjun1xiānzhídàizuìshíxiūjīnxiāoyǎnmíngcháoxīnshànghòuméitóu

始闻秋风

[唐代]刘禹锡

昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。

kànhuángjun1biéjīntīngxuánchánquèhuí

去年看菊花我和您告别,今年听到蝉叫我又返回。
君:即秋风对作者的称谓。 玄蝉:即秋蝉,黑褐色。 我:秋风自称。

五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。

sōuliúzhěnqiánjiàoniányánzhuàngjìngzhōnglái

五更的风声飕飗枕上觉,一年的颜状变化镜中来。
五夜:一夜分为五个更次,此指五更。 飕飗:风声。 颜状:容貌。

马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开。

biāncǎoquánmáodòngdiāomiǎnqīngyúnshuìyǎnkāi

战马思念边草拳毛抖动,大雕顾盼青云睡眼睁开。
拳毛:攀曲的马毛。 雕:猛禽。 眄:斜视,一作“盼”。

天地肃清堪四望,为君扶病上高台。

tiānqīngkānwàngwéijun1bìngshànggāotái

秋高气爽正好极目远望,我为您抱着病登上高台。
肃清:形容秋气清爽明净。 扶病:带病。
八归·秋江带雨

[宋代]史达祖

秋江带雨,寒沙萦水,人瞰画阁愁独。烟蓑散响惊诗思,还被乱鸥飞去,秀句难续。冷眼尽归图画上,认隔岸、微茫云屋。想半属、渔市樵村,欲暮竞然竹。

qiūjiāngdàihánshāyíngshuǐrénkànhuàchóuyānsuōsànxiǎngjīngshīháibèiluànōufēixiùnánlěngyǎnjìnguīhuàshàngrènànwēimángyúnxiǎngbànshǔshìqiáocūnjìngránzhú

秋日江流挟带着秋雨,寒冷的沙滩萦绕着水湾,我独自一人登上画阁俯瞰。令人感到愁痛孤独。烟雨迷漾,披蓑撒网的声响,惊动了我的诗兴,却又被飞去的乱鸥,搅得我佳句难续。冷眼尽望,汇入一幅图画之中,隔岸相望,对岸有隐约如云的房屋。我猜想它多半是渔市樵村,在黄昏暮色里竞相燃起了枯竹,升起袅袅炊烟。
瞰:俯视。 烟蓑:捕鱼人。烟雨迷茫中身披蓑衣,指渔父。 散响:指渔父撒网入水发出的响声。 乱鸥:群鸥乱飞。 隔岸:对岸。 云屋:苍黑若云之状。然,同“燃”。 然竹:烧竹。然,同“燃”。

须信风流未老,凭持酒、慰此凄凉心目。一鞭南陌,几篙官渡,赖有歌眉舒绿。只匆匆眺远,早觉闲愁挂乔木。应难奈,故人天际,望彻淮山,相思无雁足。

xìnfēngliúwèilǎopíngchíjiǔwèiliángxīnbiānnángāoguānlàiyǒuméishū绿zhīcōngcōngtiàoyuǎnzǎojiàoxiánchóuguàqiáoyīngnánnàiréntiānwàngchèhuáishānxiàngyàn

自信我风流尚未衰老,就靠持杯饮酒,抚慰我触目惊心的悲凉凄苦。从南陌一声鞭响,经过了几座津渡,幸亏赖有歌女开怀,使我眉展心舒。仅向远方匆匆眺望,已觉得忧愁挂上高树。我实在难以忍受故人远隔天边的事实,望断江淮的群山,不仅看不见她,就连一只传信的大雁也杳无踪迹。
凭持尊酒:凭此酒杯饮酒。 歌眉:指歌歌女之眉。 舒绿:舒展愁眉,古人以黛绿画眉,绿即指眉。 乔乡:此处指故乡。 淮山:指扬州附近之山。 无雁足:古代传说,雁足可以传书,无雁足即谓无书信。
燕歌行二首·其一

[魏晋]曹丕

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归鹄南翔。

qiūfēngxiāotiānliángcǎoyáoluòwéishuāngqúnyànguīnánxiáng

秋风萧瑟,天气清冷,草木凋落,白露凝霜。燕群辞归,天鹅南飞。
摇落:凋残。 鹄:天鹅。

念君客游思断肠,慊慊思归恋故乡,君何淹留寄他方?

niànjun1yóuduànchángqièqièguīliànxiāngjun1yānliúfāng

思念出外远游的良人啊,我肝肠寸断。思虑冲冲,怀念故乡。君为何故,淹留他方。
慊慊 :空虚之感。 淹留:久留。上句是设想对方必然思归,本句是因其不归而生疑问。

贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。

jiànqièqióngqióngshǒukōngfángyōuláijun1gǎnwàngjiàolèixiàzhānshang

贱妾孤零零的空守闺房,忧愁的时候思念君子啊,我不能忘怀。不知不觉中珠泪下落,打湿了我的衣裳。
茕茕:孤独无依的样子。出自《楚辞·九章·思美人》:“独茕茕而南行兮,思彭咸之故也。”

援琴鸣弦发清商,短歌微吟不能长。

yuánqínmíngxiánqīngshāngduǎnwēiyínnéngzhǎng

拿过古琴,拨弄琴弦却发出丝丝哀怨。短歌轻吟,似续还断。
援:执,持。 清商:乐名。清商音节短促,所以下句说“短歌微吟不能长”。

明月皎皎照我床,星汉西流夜未央。

míngyuèjiǎojiǎozhàochuángxīnghàn西liúwèiyāng

那皎洁的月光啊照着我的空床,星河沉沉向西流,忧心不寐夜漫长。
夜未央:夜已深而未尽的时候。古人用观察星象的方法测定时间,这诗所描写的景色是初秋的夜间,牛郎星、织女星在银河两旁, 初秋傍晚时正见于天顶, 这时银河应该西南指,现在说“星汉西流”,就是银河转向西,表示夜已很深了。

牵牛织女遥相望,尔独何辜限河梁。

qiānniúzhīyáoxiàngwàngěrxiànliáng

牵牛织女啊远远的互相观望,你们究竟有什么罪过,被天河阻挡。
尔:指牵牛、织女。 河梁:河上的桥。传说牵牛和织女隔着天河,只能在每年七月七日相见,乌鹊为他们搭桥。
秋声赋

[宋代]欧阳修

欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣;又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。予谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。”

ōuyángfāngshūwényǒushēng西nánláizhěsǒngránértīngzhīyuēzāichūxiāobēnténgérpēngpàitāojīngfēngzhòuzhìchùcōngcōngzhēngzhēngjīntiějiēmíngyòuzhībīngxiánméizǒuwénhàolìngdànwénrénzhīhángshēngwèitóngshēngchūshìzhītóngyuēxīngyuèjiǎojiémíngzàitiānrénshēngshēngzàishùjiān

欧阳先生(欧阳修自称)夜里正在读书,(忽然)听到有声音从西南方向传来,心里不禁悚然。他一听,惊道:“奇怪啊!”这声音初听时像淅淅沥沥的雨声,其中还夹杂着萧萧飒飒的风吹树木声,然后忽然变得汹涌澎湃起来,像是江河夜间波涛突起、风雨骤然而至。碰到物体上发出铿锵之声,又好像金属撞击的声音,再(仔细)听,又像衔枚奔走去袭击敌人的军队,听不到任何号令声,只听见有人马行进的声音。(于是)我对童子说:“这是什么声音?你出去看看。”童子回答说:“月色皎皎、星光灿烂、浩瀚银河、高悬中天,四下里没有人的声音,那声音是从树林间传来的。”
欧阳子:作者自称。 方:正在。 悚然:惊惧的样子。 初淅沥以萧飒:起初是淅淅沥沥的细雨带着萧飒的风声。淅沥,形容轻微的声音如风声、雨声、落叶声等。以,表并列,而。萧飒,形容风吹树木的声音。 砰湃:同“澎湃”,波涛汹涌的声音。 鏦鏦铮铮:金属相击的声音。 衔枚:古时行军或袭击敌军时,让士兵衔枚以防出声。枚,形似竹筷,衔于口中,两端有带,系于脖上。 明河:天河。

余曰:“噫嘻悲哉!此秋声也,胡为而来哉?盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱。其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金,是谓天地之义气,常以肃杀而为心。天之于物,春生秋实,故其在乐也,商声主西方之音,夷则为七月之律。商,伤也,物既老而悲伤;夷,戮也,物过盛而当杀。”

yuēbēizāiqiūshēngwéiérláizāigàiqiūzhīwéizhuàngcǎndànyānfēiyúnliǎnróngqīngmíngtiāngāojīnglièbiānrénxiāotiáoshānchuānliáowéishēngqiēqiēhàofènfēngcǎo绿érzhēngmàojiācōnglóngéryuècǎozhīérbiànzāozhīértuōsuǒcuībàilíngluòzhěnǎizhīlièqiūxíngguānshíwéiyīnyòubīngxiànghángyòngjīnshìwèitiānzhīchángshāérwéixīntiānzhīchūnshēngqiūshízàishāngshēngzhǔ西fāngzhīyīnwéiyuèzhīshāngshānglǎoérbēishāngguòshèngérdāngshā

我叹道:“唉,可悲啊!这就是秋声呀,它为何而来呢(它怎么突然就来了呢)?大概是那秋天的样子,它的色调暗淡、烟飞云收;它的形貌清新明净、天空高远、日色明亮;它的气候寒冷、刺人肌骨;它的意境寂寞冷落,没有生气、川流寂静、山林空旷。所以它发出的声音时而凄凄切切,呼号发生迅猛,不可遏止。绿草浓密丰美,争相繁茂,树木青翠茂盛而使人快乐。然而,一旦秋风吹起,拂过草地,草就要变色;掠过森林,树就要落叶。它能折断枝叶、凋落花草,使树木凋零的原因,便是一种构成天地万物的混然之气(秋气)的余威。秋天是刑官执法的季节,它在季节上说属于阴;秋天又是兵器和用兵的象征,在五行上属于金。这就是常说的天地之严凝之气,它常常以肃杀为意志。自然对于万物,是要它们在春天生长,在秋天结实。所以,秋天在音乐的五声中又属商声。商声是西方之声,夷则是七月的曲律之名。商,也就是‘伤’的意思,万物衰老了,都会悲伤。夷,是杀戮的意思,草木过了繁盛期就应该衰亡。”
秋之为状:秋天所表现出来的意气容貌。状,情状,指下文所说的“其色”、“其容”、“其气”、“其意”。 惨淡:黯然无色。 烟霏:烟气浓重。霏,散扬。 云敛:云雾密聚。敛,收,聚。 日晶:日光明亮。晶,亮。 栗冽:寒冷。 砭:古代用来治病的石针,这里引用为刺的意思。 绿缛:碧绿繁茂。 一气:指构成天地万物的混然之气。天地万物的变化都是“一气”运行的结果。 余烈:余威。 刑官:执掌刑狱的官。《周礼》把官职与天、地、春、夏、秋、冬相配,称为六官。秋天肃杀万物,所以司寇为秋官,执掌刑法,称刑官。

“嗟乎!草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵;百忧感其心,万事劳其形;有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

jiēcǎoqíngyǒushípiāolíngrénwéidòngwéizhīlíngbǎiyōugǎnxīnwànshìláoxíngyǒudòngzhōngyáojīngérkuàngzhīsuǒyōuzhìzhīsuǒnéngrándānzhěwéigǎoránhēizhěwéixīngxīngnàifēijīnshízhīzhìcǎoérzhēngróngniànshuíwéizhīqiāngzéihènqiūshēng

“唉!草木是无情之物,尚有衰败零落之时。人为动物,在万物中又最有灵性,无穷无尽的忧虑煎熬他的心绪,无数琐碎烦恼的事来劳累他的身体。只要内心被外物触动,就一定会动摇他的精神。更何况常常思考自己的力量所做不到的事情,忧虑自己的智慧所不能解决的问题?自然会使他红润的面色变得苍老枯槁,乌黑的头发(壮年)变得鬓发花白(年老)。(既然这样,)为什么却要以并非金石的肌体,去像草木那样争一时的荣盛呢?(人)应当仔细考虑究竟是谁给自己带来了这么多残害,又何必去怨恨这秋声呢?”
有时:有固定时限。 渥:红润的脸色。 黟:黑。 星星:鬓发花白的样子。

童子莫对,垂头而睡。但闻四壁虫声唧唧,如助予之叹息。

tóngduìchuítóuérshuìdànwénchóngshēngzhùzhītàn

书童没有应答,低头沉沉睡去。只听得四壁虫鸣唧唧,像在附和我的叹息。

暂无

下一页