导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

鹧鸪天·元宵后独酌

[明代]杨慎

千点寒梅晓角中,一番春信画楼东。收灯庭院迟迟月,落索秋千翦翦风。

qiāndiǎnhánméixiǎojiǎozhōngfānchūnxìnhuàlóudōngshōudēngtíngyuànchíchíyuèluòsuǒqiūqiānjiǎnjiǎnfēng

落索:冷落萧索。 翦翦:形容风轻微而带寒意。

鱼雁杳,水云重,异乡节序恨匆匆。当歌幸有金陵子,翠斝清尊莫放空。

yànyǎoshuǐyúnzhòngxiāngjiēhèncōngcōngdāngxìngyǒujīnlíngcuìjiǎqīngzūnfàngkōng

鱼雁:指书信。 金陵子:歌女。 斝:古代酒器。
临江仙·滚滚长江东逝水

[明代]杨慎

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。

gǔngǔnzhǎngjiāngdōngshìshuǐlànghuātáojìnyīngxióngshìfēichéngbàizhuǎntóukōngqīngshānjiùzàiyánghóng

滚滚长江向东流,多少英雄像翻飞的浪花般消逝。争什么是与非、成功与失败,到头来都是一场空。只有青山依然存在,太阳依然日升日落。
临江仙:原唐教坊曲名,后用作词牌名,字数有五十二字、五十四字等六种。常见者全词分两片,上下片各五句,三平韵。 东逝水:是江水向东流逝水而去,这里将时光比喻为江水。 淘尽:荡涤一空。 成败:成功与失败。 青山:青葱的山岭。 几度:虚指,几次、好几次之意。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。

báiqiáojiāngzhǔshàngguànkànqiūyuèchūnfēngzhuójiǔxiàngféngjīnduōshǎoshìdōuxiàotánzhōng

在江边的白发隐士,早已看惯了岁月的变化。和朋友难得见了面,痛快的畅饮一杯酒。古往今来的多少事,都付诸于人们的谈笑之中。
渔樵:此处并非指渔翁、樵夫, 联系前后文的语境而为动词:隐居。此处作名词,指隐居不问世事的人。 渚:原意为水中的小块陆地,此处意为江岸边。 秋月春风:指良辰美景。也指美好的岁月。 浊:不清澈;不干净。与“清”相对。浊酒 :用糯米、黄米等酿制的酒,较混浊。 古今:古代和现今。 都付笑谈中:在一些古典文学及音乐作品中,也有作“尽付笑谈中”
出郊

[明代]杨慎

高田如楼梯,平田如棋局。

gāotiánlóupíngtián

山坡上一级一级的畦田像楼梯,平原上整整齐齐的畦田像棋盘。
高田:沿着山坡开辟的田畦,又叫梯田。 平田:指山下平地上的田块。 棋局:象棋盘。

白鹭忽飞来,点破秧针绿。

báifēiláidiǎnyāngzhēn绿

白鹭忽然飞到水稻田上来,在一片绿色的秧苗上点上了白点。
鹭:一种长颈尖嘴的水鸟,常在河湖边、水田、沼泽地捕食鱼虾。 点破:打破了。 秧针:水稻始生的秧苗。
转应曲

[明代]杨慎

银烛。

yínzhú

锦帐罗帏影独。

jǐnzhàngluówéiyǐng

离人无语消魂。

rénxiāohún

细雨斜风掩门。

xiéfēngyǎnmén

门掩,门掩,数尽寒城更点。

ményǎnményǎnshùjìnhánchénggèngdiǎn

少年游·红稠绿暗遍

[明代]杨慎

红稠绿暗遍天涯,春色在谁家?

hóngchóu绿ànbiàntiānchūnzàishuíjiā

花谢人稀,柳浓莺懒,烟景属蜂衙。

huāxièrénliǔnóngyīnglǎnyānjǐngshǔfēng

日长睡起无情思,帘外夕阳斜。

zhǎngshuìqíngliánwàiyángxié

带眼频移,琴心慵理,多病负年华。

dàiyǎnpínqínxīnyōngduōbìngniánhuá

滇海曲

[明代]杨慎

海滨龙市趁春畲,

hǎibīnlóngshìchènchūnshē

江曲鱼村弄晚霞。

jiāngcūnnòngwǎnxiá

孔雀行穿鹦鹉树,

kǒngquèháng穿chuānyīngshù

锦莺飞啄杜鹃花。

jǐnyīngfēizhuójuānhuā

滇海曲

[明代]杨慎

梁王阁榭水中央,

liángwángxièshuǐzhōngyāng

乌鹊双星带五潢,

quèshuāngxīngdàihuáng

跨海虹桥三十里,

kuàhǎihóngqiáosānshí

广寒宫殿夜飘香。

广guǎnghángōng殿diànpiāoxiāng

从驾祀麓山庙诗

[南北朝]杨慎

圣德忧民暇,麾旆谒山灵。画航泛北渚,文马侍东平。

shèngyōumínxiáhuīpèishānlínghuàhángfànběizhǔwénshìdōngpíng

春浦戈鋋照,寒林铙吹鸣。依稀长安驿,萧条都尉城。

chūnchánzhàohánlínnáochuīmíngzhǎngān驿xiāotiáodōuwèichéng

井泉能共动,江帆得分行。窗幽细网合,阶静落花明。

jǐngquánnénggòngdòngjiāngfānfènhángchuāngyōuwǎngjiējìngluòhuāmíng

櫩巢始入燕,轩树已迁莺。菲菲兰俎馥,淡淡桂樽清。

yáncháoshǐyànxuānshùqiānyīngfēifēilándàndànguìzūnqīng

银塘日影尽,玉座舞衣轻。

yíntángyǐngjìnzuòqīng

舟中阅唐诗纪事王起李绅张籍令狐楚于白乐天

[明代]杨慎

雪。

xuě

凝明,澄彻。

níngmíngchéngchè

飞玉尘,布琼屑。

fēichénqióngxiè

苍云暮同,岩风晓别。

cāngyúntóngyánfēngxiǎobié

深山樵径封,远水渔舟绝。

shēnshānqiáojìngfēngyuǎnshuǐzhōujué

南枝忽报梅开,北户俄惊竹折。

nánzhībàoméikāiběiéjīngzhúshé

万树有花春不红,九天无月夜长白。

wànshùyǒuhuāchūnhóngjiǔtiānyuèzhǎngbái

西江月 廿一史弹词第四段说三分两晋开场下场词二首 其二

[明代]杨慎

道德三皇五帝,功名夏后商周。英雄五霸斗春秋。

dàosānhuánggōngmíngxiàhòushāngzhōuyīngxióngdòuchūnqiū

秦汉兴亡过手。

qínhànxìngwángguòshǒu

青史几行名姓,北邙无数荒丘。前人田地后人收。

qīngshǐhángmíngxìngběimángshùhuāngqiūqiánréntiánhòurénshōu

说甚龙争虎斗。

shuōshènlóngzhēngdòu

暂无

下一页