导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

赠蜀府将

[唐代]温庭筠

十年分散剑关秋,万事皆随锦水流。

shíniánfènsànjiànguānqiūwànshìjiēsuíjǐnshuǐliú

十年前的秋天已经与您在剑门关分别,十年后的现在万事都随着锦江水东流。
剑关:即剑门关,为蜀地著名关隘。 随:一本作“从”。 锦水:即锦江,在蜀地。

志气已曾明汉节,功名犹自滞吴钩。

gōngmíngyóuzhìgōudiāobiānrènjiànhányúnzhòng

在南诏入侵时您已经用战功表明了志气节操,可至今功名不就还在下位滞留。
志:一本作“心”。 汉节:指蜀将效忠国家的气节。此用西汉苏武典故。 自:一本作“尚”。 滞吴钩:指未能封侯显贵。滞,一本作“带”。吴钩,泛指利剑,喻指从军立功之志。

雕边认箭寒云重,马上听笳塞草愁。

jīnféngjun1bèichóuchàngguànyīnghánxìnjìnfēnghóu

在沉重的寒云下射雕并辨认自己的箭,在马上听胡笳似乎塞草也笼罩着悲愁。
雕边:即边雕,边关之雕。 认箭:指雕被射下,蜀将在雕身上辨认出自己的箭。

今日逢君倍惆怅,灌婴韩信尽封侯。

今日逢君倍惆怅,灌婴韩信尽封侯。

今天与君重逢惆怅之意更浓重了,可知道出身微贱的灌婴韩信也都已经封侯。
灌婴韩信:灌婴、韩信皆为西汉开国功臣,但二人出身贫贱。

商山早行

[唐代]温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

chéndòngzhēngduóhángbēixiāng

黎明起床,车马的铃铎已震动;踏上遥遥征途,游子悲思故乡。
动征铎:震动出行的铃铛。 征铎:车行时悬挂在马颈上的铃铛。 铎:大铃。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

shēngmáodiànyuèrénbǎnqiáoshuāng

鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余辉;板桥弥漫清霜,先行客人足迹行行。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

luòshānzhǐhuāmíng驿qiáng

枯败的槲叶,落满了荒山的野路;淡白的枳花,鲜艳地开放在驿站的泥墙边。
槲:陕西山阳县盛长的一种落叶乔木。 明:使……明艳。 枳:也叫“臭橘”,一种落叶灌木或小乔木。春天开白花,果实似橘而略小,酸不可吃,可用作中药。 驿墙:驿站的墙壁。 驿:古时候递送公文的人或来往官员暂住、换马的处所。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

yīnlíngmèngyànmǎnhuítáng

回想昨夜梦见杜陵的美好情景,一群群鸭鹅,正嬉戏在岸边的湖塘里。
杜陵:地名,在长安城南(今陕西西安东南),古为杜伯国,秦置杜县,汉宣帝筑陵于东原上,因名杜陵,这里指长安。作者此时从长安赴襄阳投友,途经商山。 凫雁:凫,野鸭;雁,一种候鸟,春往北飞,秋往南飞。 回塘:岸边曲折的池塘。 回塘:岸边弯曲的湖塘。
南歌子词二首 / 新添声杨柳枝词

[唐代]温庭筠

一尺深红胜曲尘,天生旧物不如新。

chǐshēnhóngshèngchéntiānshēngjiùxīn

一袭深红色的长裙日子久了便会蒙尘泛黄,自古以来旧的东西就不如新的东西讨人喜欢。
一尺深红:即一块深红色丝绸布。古代妇人之饰;或即女子结婚时盖头的红巾,称“盖头”。 曲尘:酒曲上所生菌,因色微黄如尘,亦用以指淡黄色。此处意谓,红绸布蒙上了尘土,呈现出酒曲那样的暗黄色。

合欢桃核终堪恨,里许元来别有人。

huāntáozhōngkānhènyuánláibiéyǒurén

你我虽有两心相合的约定,但我心中终究是有怨恨的,因为你的心中已有他人。
合欢桃核:是夫妇好合恩爱的象征物。 桃核:桃为心形,核同合音,可以像喻两心永远相合。 里许:里面,里头。许,语助词。 元来:即“原来”。 人:取“仁”的谐音。

井底点灯深烛伊,共郎长行莫围棋。

jǐngdiǎndēngshēnzhúgònglángzhǎnghángwéi

深夜里点亮烛火深深的嘱咐你,此去路途遥远我的心与你相伴,切记不要忘了归期。
深烛:音谐深嘱,此处用的是谐音双关的修辞手法,写女子“深嘱”情郎。 伊:人称代词,“你”。 长行:长行局,古代的一种博戏,盛行于唐。这里用此博戏的名称双关长途旅行。 围棋:中国传统棋种。此处用“围棋”与“违期”的谐音,劝“郎”莫要误了归期。

玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。

línglóngtóuānhóngdòuxiàngzhīzhī

小巧精致的骰子上嵌入那意喻相思的红豆,你是否知道那深入骨中的就是我对你的相思意?
玲珑:精巧貌。 骰子:博具,相传为三国曹植创制,初为玉制,后演变为骨制,因其点着色,又称色子;为小立方体块状,六个面上分别刻有从一到六不同数目的圆点,其中一、四点数着红色,其余点数皆着黑色。这骰子上的红点,即被喻为相思的红豆。
达摩支曲

[唐代]温庭筠

捣麝成尘香不灭,拗莲作寸丝难绝。

dǎoshèchéngchénxiāngmièniùliánzuòcùnnánjué

麝香捣成粉尘香不灭,莲藕折成寸断丝难绝。
达摩支曲:乐府舞曲名。摩,一作“磨”。又名《泛兰丛》。 麝:麝香,麝腹部香腺分泌物,此物香味浓烈,为上等香料。 拗:折断。 莲:莲藕。 丝:莲藕之丝,与“思”谐音。

红泪文姬洛水春,白头苏武天山雪。

hónglèiwénluòshuǐchūnbáitóutiānshānxuě

历经万难文姬回故乡,白头苏武心如天山雪。
红泪:血红的眼泪。 文姬:汉末女作家蔡琰的字。 洛水春:指蔡文姬终于回到故国及后期的生活。洛水,水名,在今河南省,蔡文姬及董祀是陈留郡人,离洛水不远,所以诗人用“洛水春”指代他们的生活。 苏武:西汉杜陵人,字子卿,汉武帝天汉元年(前100),他奉使出使匈奴,被匈奴扣留。 天山雪:说苏武心向汉朝,终不屈节,心洁如天山的霜雪。

君不见无愁高纬花漫漫,漳浦宴馀清露寒。

jun1jiànchóugāowěihuāmànmànzhāngyànqīnghán

不见无愁天子尽欢宴,宴后津水之滨清露寒。
无愁高纬,“无愁天子”高纬。高纬,北齐后主,一位荒淫的亡国之君。花漫漫:指其奢侈无度的生活。漫慢,无边无际。 漳浦:漳水之滨,此处指漳水之滨的邺城。漳,漳水,源出山西,流经邺城(今河北省临漳县)。浦,水边。

一旦臣僚共囚虏,欲吹羌管先汍澜。

dànchénliáogòngqiúchuīqiāngguǎnxiānwánlán

一旦君臣被虏成囚徒,要吹羌管不禁泪涟涟。
汍澜:流泪的样子。

旧臣头鬓霜华早,可惜雄心醉中老。

jiùchéntóubìnshuānghuázǎoxióngxīnzuìzhōnglǎo

北齐老臣过早添白发,可惜醉梦之中度残年。
旧臣:指高纬的祖、父两代遗留下来的老臣。 霜华早:指由于忧愤而过早地白了头发。华,一作“雪”。

万古春归梦不归,邺城风雨连天草。

wànchūnguīmèngguīchéngfēngliántiāncǎo

人说自古春回梦不回,只见邺城风雨草连天。
梦:指高纬奢侈无度的生活。
题造微禅师院

[唐代]温庭筠

夜香闻偈后,岑寂掩双扉。照竹灯和雪,看松月到衣。

xiāngwénhòucényǎnshuāngfēizhàozhúdēngxuěkànsōngyuèdào

草堂疏磬断,江寺故人稀。唯忆湘南雨,春风独鸟归。

cǎotángshūqìngduànjiāngrénwéixiāngnánchūnfēngniǎoguī

蕃女怨·碛南沙上惊雁起

[唐代]温庭筠

碛南沙上惊雁起,飞雪千里。玉连环,金镞箭,年年征战。画楼离恨锦屏空,杏花红。

nánshāshàngjīngyànfēixuěqiānliánhuánjīnjiànniánniánzhēngzhànhuàlóuhènjǐnpíngkōngxìnghuāhóng

碛南沙上的烽火,一次次把雁群惊飞起,像千里飞雪漫卷戈壁。连环弩,金簇藜,年年征战箭如雨。画楼中的美人,也恨这战火中的别离,愁时看着红杏花,独坐锦屏前。
碛:浅水中的沙石,这里指边塞荒漠之地。 玉连环:征人服饰物。这里是指征人的用具,如铁链之类的东西。 金镞箭:装有金属箭头的箭。镞,箭头。 锦屏:有彩画的屏风。
舞曲歌辞·屈柘词

[唐代]温庭筠

杨柳萦桥绿,玫瑰拂地红。绣衫金騕袤,花髻玉珑璁。

yángliǔyíngqiáo绿méiguīhóngxiùshānjīnyǎomàohuālóngcōng

宿雨香潜润,春流水暗通。画楼初梦断,晴日照湘风。

宿xiǔxiāngqiánrùnchūnliúshuǐàntōnghuàlóuchūmèngduànqíngzhàoxiāngfēng

第二十三卷

èrshísānjuàn

苏武庙

[唐代]温庭筠

苏武魂销汉使前,古祠高树两茫然。

húnxiāohàn使shǐqiángāoshùliǎngmángrán

苏武初遇汉使,悲喜交集感慨万端;而今古庙高树,肃穆庄严久远渺然。
苏武:汉武帝时出使匈奴被扣多年,坚贞不屈,汉昭帝时始被迎归。

云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。

yúnbiānyànduàntiānyuèlǒngshàngyángguīsāicǎoyān

羁留北海音书断绝,头顶胡天明月;荒陇牧羊回来,茫茫草原已升暮烟。
“云边”句:汉要求苏武回国,匈奴诡言武已死。后汉使至,常惠教汉使向单于说,汉帝射雁,于雁足得苏武书,言其在某泽中,匈奴才承认苏武尚在。 雁断:指苏武被羁留匈奴后与汉廷音讯隔绝。 胡:指匈奴。 陇上句:指苏武回国后,羊仍回原处。 陇:通“垄”,陇关。这里以陇关之外喻匈奴地。

回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年。

huílóutáifēijiǎzhàngshíguànjiànshìdīngnián

回朝进谒楼台依旧,甲帐却无踪影;奉命出使加冠佩剑,正是潇洒壮年。
甲帐:据《汉武故事》 记载:武帝"以琉璃、珠玉、明月、夜光错杂天下珍宝为甲帐,其次为乙帐。甲以居神,乙以自居。"“非甲帐”意指汉武帝已死。 冠剑:指出使时的装束。 丁年:壮年。唐朝规定二十一至五十九岁为丁。

茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。

màolíngjiànfēnghóuyìnkōngxiàngqiūshìchuān

封侯受爵缅怀茂陵,君臣已不相见;空对秋水哭吊先皇,哀叹逝去华年。
茂陵:汉武帝陵。指苏武归汉时武帝已死。 封侯:苏武持节归来,汉宣帝赐他爵关内侯,食邑三百户。 逝川:喻逝去的时间。语出《论语·子罕》:“子在川上, 曰:逝者如斯夫。”这里指往事。
感旧陈情五十韵献淮南李仆射

[唐代]温庭筠

嵇绍垂髫日,山涛筮仕年。琴樽陈席上,纨绮拜床前。

shàochuítiáoshāntāoshìshìniánqínzūnchénshàngwánbàichuángqián

邻里才三徙,云霄已九迁。感深情惝怳,言发泪潺湲。

líncáisānyúnxiāojiǔqiāngǎnshēnqíngchǎnghuǎngyánlèichányuán

忆昔龙图盛,方今鹤羽全。桂枝香可袭,杨叶旧频穿。

lóngshèngfāngjīnquánguìzhīxiāngyángjiùpín穿chuān

玉籍标人瑞,金丹化地仙。赋成攒笔写,歌出满城传。

biāorénruìjīndānhuàxiānchéngzǎnxiěchūmǎnchéngchuán

既矫排虚翅,将持造物权。万灵思鼓铸,群品待陶甄。

jiǎopáichìjiāngchízàoquánwànlíngzhùqúnpǐndàitáozhēn

视草丝纶出,持纲雨露悬。法行黄道内,居近翠华边。

shìcǎolúnchūchígāngxuánhánghuángdàonèijìncuìhuábiān

书迹临汤鼎,吟声接舜弦。白麻红烛夜,清漏紫微天。

shūlíntāngdǐngyínshēngjiēshùnxiánbáihóngzhúqīnglòuwēitiān

雷电随神笔,鱼龙落彩笺。闲宵陪雍时,清暑在甘泉。

léidiànsuíshénlóngluòcǎijiānxiánxiāopéiyōngshíqīngshǔzàigānquán

耿介非持禄,优游是养贤。冰清临百粤,风靡化三川。

gěngjièfēichíyōuyóushìyǎngxiánbīngqīnglínbǎiyuèfēnghuàsānchuān

委寄崇推毂,威仪压控弦。梁园提彀骑,淮水换戎旃。

wěichóngtuīwēikòngxiánliángyuángòuhuáishuǐhuànróngzhān

照日青油湿,迎风锦帐鲜。黛蛾陈二八,珠履列三千。

zhàoqīngyóu湿shīyíngfēngjǐnzhàngxiāndàiéchénèrzhūlièsānqiān

舞转回红袖,歌愁敛翠钿。满堂开照曜,分座俨婵娟。

zhuǎnhuíhóngxiùchóuliǎncuìdiànmǎntángkāizhàoyàofènzuòyǎnchánjuān

油额芙蓉帐,香尘玳瑁筵。绣旗随影合,金阵似波旋。

yóuéróngzhàngxiāngchéndàimàoyànxiùsuíyǐngjīnzhènxuán

缇幕深回互,朱门暗接连。彩虬蟠画戟,花马立金鞭。

shēnhuízhūménànjiēliáncǎiqiúpánhuàhuājīnbiān

有客将谁托,无媒窃自怜。抑扬中散曲,漂泊孝廉船。

yǒujiāngshuítuōméiqièliányángzhōngsànpiāoxiàoliánchuán

未展干时策,徒抛负郭田。转蓬犹邈尔,怀橘更潸然。

wèizhǎngànshípāoguōtiánzhuǎnpéngyóumiǎoěr怀huáigèngshānrán

投足乖蹊径,冥心向简编。未知鱼跃地,空愧鹿鸣篇。

tóuguāijìngmíngxīnxiàngjiǎnbiānwèizhīyuèkōngkuì鹿míngpiān

稷下期方至,漳滨病未痊。定非笼外鸟,真是壳中蝉。

xiàfāngzhìzhāngbīnbìngwèiquándìngfēilóngwàiniǎozhēnshìzhōngchán

蕙径邻幽澹,荆扉兴静便。草堂苔点点,蔬囿水溅溅。

huìjìnglínyōudànjīngfēixìngjìng便biàncǎotángtáidiǎndiǎnshūyòushuǐjiànjiàn

钓罢溪云重,樵归涧月圆。懒多成宿疢,愁甚似春眠。

diàoyúnzhòngqiáoguījiànyuèyuánlǎnduōchéng宿xiǔchènchóushènchūnmián

木直终难怨,膏明只自煎。郑乡空健羡,陈榻未招延。

zhízhōngnányuàngāomíngzhījiānzhèngxiāngkōngjiànxiànchénwèizhāoyán

旅食逢春尽,羁游为事牵。宦无毛义檄,婚乏阮修钱。

shíféngchūnjìnyóuwéishìqiānhuànmáohūnruǎnxiūqián

冉弱营中柳,披敷幕下莲。傥能容委质,非敢望差肩。

rǎnruòyíngzhōngliǔxiàliántǎngnéngróngwěizhìfēigǎnwàngchàjiān

涩剑犹堪淬,馀朱或可研。从师当鼓箧,穷理久忘筌。

jiànyóukāncuìzhūhuòyáncóngshīdāngqièqióngjiǔwàngquán

折简能荣瘁,遣簪莫弃捐。韶光如见借,寒谷变风烟。

shéjiǎnnéngróngcuìqiǎnzānjuānsháoguāngjiànjièhánbiànfēngyān

春日访李十四处士

[唐代]温庭筠

花深桥转水潺潺,甪里先生自闭关。看竹已知行处好,

huāshēnqiáozhuǎnshuǐchánchánxiānshēngguānkànzhúzhīhángchùhǎo

望云空得暂时闲。谁言有策堪经世,自是无钱可买山。

wàngyúnkōngzànshíxiánshuíyányǒukānjīngshìshìqiánmǎishān

一局残棋千点雨,绿萍池上暮方还。

cánqiāndiǎn绿píngchíshàngfānghái

暂无

下一页