导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

鹊桥仙·纤云弄巧

[宋代]秦观

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

xiānyúnnòngqiǎofēixīngchuánhènyínhàntiáotiáoànjīnfēngxiàngféng便biànshèngquèrénjiānshù

纤薄的云彩在天空中变幻多端,天上的流星传递着相思的愁怨,遥远无垠的银河今夜我悄悄渡过。在秋风白露的七夕相会,就胜过尘世间那些长相厮守却貌合神离的夫妻。
纤云:轻盈的云彩。 弄巧:指云彩在空中幻化成各种巧妙的花样。 飞星:流星。一说指牵牛、织女二星。 银汉:银河。 迢迢:遥远的样子。 暗度:悄悄渡过。 金风玉露:指秋风白露。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

róuqíngshuǐjiāmèngrěnquèqiáoguīliǎngqíngruòshìjiǔzhǎngshíyòuzàicháocháo

缱绻的柔情像流水般绵绵不断,重逢的约会如梦影般缥缈虚幻,分别之时不忍去看那鹊桥路。只要两情至死不渝,又何必贪求卿卿我我的朝欢暮乐呢。
忍顾:怎忍回视。 朝朝暮暮:指朝夕相聚。语出宋玉《高唐赋》。
八六子·倚危亭

[宋代]秦观

倚危亭。恨如芳草,萋萋刬尽还生。念柳外青骢别后,水边红袂分时,怆然暗惊。

wēitínghènfāngcǎochǎnjìnháishēngniànliǔwàiqīngcōngbiéhòushuǐbiānhóngmèifènshíchuàngránànjīng

我独自靠在危亭子上,那怨情就像春草,刚刚被清理,不知不觉又已长出来。一想到在柳树外骑马分别的场景,一想到水边与那位红袖佳人分别的情形,我就伤感不已。
恨如芳草:李煜《清平乐》:离恨恰如芳草,更行更远还生。” 刬:同“铲”。 青骢:毛色青白相间的马。 袂红:红袖,指女子,情人。

无端天与娉婷。夜月一帘幽梦,春风十里柔情。怎奈向、欢娱渐随流水,素弦声断,翠绡香减,那堪片片飞花弄晚,蒙蒙残雨笼晴。正销凝。黄鹂又啼数声。

duāntiānpīngtíngyuèliányōumèngchūnfēngshíróuqíngzěnnàixiànghuānjiànsuíliúshuǐxiánshēngduàncuìxiāoxiāngjiǎnkānpiànpiànfēihuānòngwǎnméngméngcánlóngqíngzhèngxiāonínghuángyòushùshēng

佳人,上天为何赐你如此美丽?让我深深投入无力自拔?当年在夜月里,我们共同醉入一帘幽梦,温柔的春风吹拂着你我。真是无可奈何,往日的欢乐都伴随着流水远去,绿纱巾上的香味渐渐淡去,再也听不到你那悦耳的琴声。如今已到了暮春时令,片片残红在夜色中飞扬,点点细雨下着下着又晴了,雾气一片迷迷蒙蒙。我的愁思正浓,忽然又传来黄鹂的啼叫声,一声一声。
娉婷:美貌,指美人。“春风” 句:杜牧《赠别》 诗:“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。” 怎奈向:即怎奈、如何。宋人方言,“向”字为语尾助词。 销凝:消魂凝恨。 黄鹂:又名黄莺。
满庭芳·碧水惊秋

[宋代]秦观

碧水惊秋,黄云凝暮,败叶零乱空阶。洞房人静,斜月照徘徊。又是重阳近也,几处处,砧杵声催。西窗下,风摇翠竹,疑是故人来。

shuǐjīngqiūhuángyúnníngbàilíngluànkōngjiēdòngfángrénjìngxiéyuèzhàopáihuáiyòushìzhòngyángjìnchùchùzhēnchǔshēngcuī西chuāngxiàfēngyáocuìzhúshìrénlái

碧清的水面放出冷冷的秋光使人心惊,黄云在暮色中凝聚,台阶上到处是零乱破败的落叶。室内悄无人声,月光斜斜地照进来,照着他独自徘徊。又一个重阳节临近了,到处是催人的砧杵声。西窗下,开门风动竹,疑是故人来。
洞房:深邃的内室。 砧杵:古代捣衣工具。砧为捣衣石,杆为捣衣棒。

伤怀。增怅望,新欢易失,往事难猜。问篱边黄菊,知为谁开。谩道愁须殢酒,酒未醒、愁已先回。凭阑久,金波渐转,白露点苍苔。

shāng怀huáizēngchàngwàngxīnhuānshīwǎngshìnáncāiwènbiānhuángzhīwéishuíkāimàndàochóujiǔjiǔwèixǐngchóuxiānhuípínglánjiǔjīnjiànzhuǎnbáidiǎncāngtái

宦海的风波,使人与人之间的情感变得非常脆弱;而仕途上的是非往往是无事生非,谁又能说得清楚。问问篱边的黄菊,不知是为谁而开?不要随便说什么愁总是跟酒在一起,酒能留住愁;其实,酒还没有醒,愁就已经先回来了。凭栏沉思了很久,月亮渐渐西沉,苍苔上已生出点点白露。
问篱边二句:思念故乡。 殢酒:病酒,为酒所困。此为以酒浇愁之意。金波,月光。
踏莎行·郴州旅舍

[宋代]秦观

雾失楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

shīlóutáiyuèjīntáoyuánwàngduànxúnchùkānguǎnchūnhánjuānshēngxiéyáng

暮霭沉沉,楼台消失在浓雾中,月色朦胧,渡口也隐匿不见。望断天涯,理想中的桃花源也无处可寻。怎能忍受得了在这春寒料峭时节,独居在孤寂的客馆,斜阳西下,杜鹃声声哀鸣!
郴州:今属湖南。 雾失楼台:暮霭沉沉,楼台消失在浓雾中。 月迷津渡:月色朦胧,渡口迷失不见。 桃源望断无寻处:拼命寻找也看不见理想的桃花源。 桃源:语出晋陶渊明《桃花源记》,指生活安乐、合乎理想的地方。 无寻处:找不到。 可堪:怎堪,哪堪,受不住。 杜鹃:鸟名,相传其鸣叫声像人言“不如归去”,容易勾起人的思乡之情。

驿寄梅花,鱼传尺素。砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

驿méihuāchuánchǐchénghènzhòngshùchēnjiāngxìngràochēnshānwéishuíliúxiàxiāoxiāng

远方的友人的音信,寄来了温暖的关心和嘱咐,却平添了我深深的别恨离愁。郴江啊,你本来是环绕着郴山奔流,为什么偏偏要流到潇湘去呢?
驿寄梅花:这里作者是将自己比作范晔,表示收到了来自远方的问候。 鱼传尺素:这里表示接到朋友问候的意思。 砌:堆积。 无重数:数不尽。 幸自:本自,本来是。 为谁流下潇湘去:为什么要流到潇湘去呢?意思是连郴江都耐不住寂寞何况人呢? 为谁:为什么。潇湘,潇水和湘水,是湖南境内的两条河流,合流后称湘江,又称潇湘。
千秋岁·水边沙外

[宋代]秦观

水边沙外。城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

shuǐbiānshāwàichéngguōchūnhán退tuìhuāyǐngluànyīngshēngsuìpiāolíngshūjiǔzhǎnbiékuāndàirénjiànyúnkōngxiàngduì

浅水边,沙洲外,城郊早春的寒气悄然尽退。枝头繁花,晴光下的倩影,纷乱如坠地颠颤微微。流莺在花丛,轻巧的啼啭声,听来太急促,太细碎。啊,只身飘零,消愁的酒盏渐疏,难得有一回酣然沉醉。日复一日的思念,心身已煎熬成枯灰。相知相惜的挚友,迢迢阻隔,眼前,悠悠碧云,沉沉暮色,相对。
碎:形容莺声细碎。 飘零:飘泊。 疏酒盏:多时不饮酒。 宽衣带:谓人变瘦。

忆昔西池会。鹓鹭同飞盖。携手处,今谁在。日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

西chíhuìyuāntóngfēigàixiéshǒuchùjīnshuízàibiānqīngmèngduànjìngzhūyángǎichūnfēihóngwàndiǎnchóuhǎi

想当年,志士俊才共赴西池盛会,一时豪情逸兴,华车宝马驱弛如飞。不料风云突变,如今,看携手同游处,剩几人未折摧?啊,秉舟绕过日月,那梦已断毁,只有镜中古铜色,照出红润的容颜已非。春,去了落花千点万点,飘飞着残败的衰颓,牵起一怀愁绪,如海,潮涌潮推。
西池:故址在丹阳(今南京市),这里借指北宋京都开封西郑门西北之金明池二秦观于元佑间居京时,与诸同僚有金明池之游会。 鹓鹭:鹓鹭,谓朝官之行列,如鹓鸟和鹭鸟排列整齐有序。飞盖,状车辆之疾行,这里代指车。 日边:喻京都帝王左右。 清梦:美梦。 朱颜:指青春年华。 飞红:落花。
满庭芳·山抹微云

[宋代]秦观

山抹微云,天连衰草,画角声断谯门。暂停征棹,聊共引离尊。多少蓬莱旧事,空回首、烟霭纷纷。斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。

shānwēiyúntiānliánshuāicǎohuàjiǎoshēngduànqiáoménzàntíngzhēngzhàoliáogòngyǐnzūnduōshǎopéngláijiùshìkōnghuíshǒuyānǎifēnfēnxiéyángwàihánwàndiǎnliúshuǐràocūn

会稽山上,云朵淡淡的像是水墨画中轻抹上去的一半;越州城外,衰草连天,无穷无际。城门楼上的号角声,时断时续。在北归的客船上,与歌妓举杯共饮,聊以话别。回首多少男女间情事,此刻已化作缕缕烟云散失而去。眼前夕阳西下,万点寒鸦点缀着天空,一弯流水围绕着孤村。
连:一作“黏”。 谯门:城门。 引:举。 尊:酒杯。 蓬莱旧事:男女爱情的往事。 烟霭:指云雾。

销魂。当此际,香囊暗解,罗带轻分。谩赢得、青楼薄幸名存。此去何时见也,襟袖上、空惹啼痕。伤情处,高城望断,灯火已黄昏。

xiāohúndāngxiāngnángànjiěluódàiqīngfènmànyíngqīnglóubáoxìngmíngcúnshíjiànjīnxiùshàngkōnghénshāngqíngchùgāochéngwàngduàndēnghuǒhuánghūn

悲伤之际又有柔情蜜意,心神恍惚下,解开腰间的系带,取下香囊。徒然赢得青楼中薄情的名声罢了。此一去,不知何时重逢?离别的泪水沾湿了衣襟与袖口。正是伤心悲情的时候,城已不见,万家灯火已起,天色已入黄昏。
消魂:形容因悲伤或快乐到极点而心神恍惚不知所以的样子。 谩:徒然。 薄幸:薄情。
减字木兰花·天涯旧恨

[宋代]秦观

天涯旧恨,独自凄凉人不问。欲见回肠,断尽金炉小篆香。

tiānjiùhènliángrénwènjiànhuíchángduànjìnjīnxiǎozhuànxiāng

远隔天涯旧恨绵绵,凄凄凉凉孤独度日无人问讯。要想知道我是如何愁肠百结,就像金炉中燃尽的篆香。
篆香:比喻盘香和缭绕的香烟。

黛蛾长敛,任是春风吹不展。困倚危楼,过尽飞鸿字字愁。

dàiézhǎngliǎnrènshìchūnfēngchuīzhǎnkùnwēilóuguòjìnfēi鸿hóngchóu

长眉总是紧锁,任凭春风劲吹也不舒展。困倦地倚靠高楼栏杆,看那高飞的雁行,字字都是愁。
黛蛾:指眉毛。
画堂春·东风吹柳日初长

[宋代]秦观

东风吹柳日初长,雨余芳草斜阳。杏花零落燕泥香,睡损红妆。

dōngfēngchuīliǔchūzhǎngfāngcǎoxiéyángxìnghuālíngluòyànxiāngshuìsǔnhóngzhuāng

东风吹柳的烂漫时节,白昼逐渐加长,外面刚刚下完小雨,芳草在斜阳下闪着流光。杏花被东风吹散,四处飘荡,掉在屋梁的燕巢上,燕巢也芳香。年轻女子躺罗帐,醒来发现坏了红妆。
日初长:白昼开始长了。 雨余:雨后。 睡损:睡坏。 红妆,指妇女的盛妆,以色尚红,故称红妆。苏轼《海棠》 诗:“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。”

宝篆烟销龙凤,画屏云锁潇湘。夜寒微透薄罗裳,无限思量。

bǎozhuànyānxiāolóngfènghuàpíngyúnsuǒxiāoxiānghánwēitòubáoluóshangxiànliàng

龙凤形状的篆香已经燃尽,而竖立在一边的画屏,上面绘着一幅《云锁潇湘图》。夜深寒气袭人,无法入梦乡,只有无限思量。
宝篆:有版本记作“香篆”:篆香,盘成篆字形状的香。古代盘香,有做成龙凤形的,点燃后,烟篆四散,龙凤形也逐渐消失。故云。也有解释称此处指绣有龙风图案的床帐。 潇湘:湖南潇水、湘水一带的风景。萦绕,毛本作“云锁”。
望海潮·洛阳怀古

[宋代]秦观

梅英疏淡,冰澌溶泄,东风暗换年华。金谷俊游,铜驼巷陌,新晴细履平沙。长记误随车。正絮翻蝶舞,芳思交加。柳下桃蹊,乱分春色到人家。

méiyīngshūdànbīngróngxièdōngfēngànhuànniánhuájīnjun4yóutóngtuóxiàngxīnqíngpíngshāzhǎngsuíchēzhèngfāndiéfāngjiāojiāliǔxiàtáoluànfènchūndàorénjiā

梅花稀疏,色彩轻淡,冰雪正在消融,春风吹拂暗暗换了年华。想昔日金谷胜游的园景,铜驼街巷的繁华,趁新晴漫步在雨后平沙。总记得曾误追了人家香车,正是柳絮翻飞蝴蝶翩舞,引得春思缭乱交加。柳荫下桃花小径,乱纷纷将春色送到万户千家。
梅英:梅花。 冰澌:冰块流融。 溶泄:溶解流泄。 芳思:春天引起的情思。 桃蹊:桃树下的小路。

西园夜饮鸣笳。有华灯碍月,飞盖妨花。兰苑未空,行人渐老,重来是事堪嗟。烟暝酒旗斜。但倚楼极目,时见栖鸦。无奈归心,暗随流水到天涯。

西yuányǐnmíngjiāyǒuhuádēngàiyuèfēigàifánghuālányuànwèikōnghángrénjiànlǎozhòngláishìshìkānjiēyānmíngjiǔxiédànlóushíjiànnàiguīxīnànsuíliúshuǐdàotiān

西园夜里宴饮,乐工们吹奏起胡笳。缤纷高挂的华灯遮掩了月色,飞驰的车盖碰损了繁花。花园尚未凋残,游子却渐生霜发,重来旧地事事感慨吁嗟。暮霭里一面酒旗斜挂。空倚楼纵目远眺,时而看见栖树归鸦。见此情景,我油然而生归隐之心,神思已暗自随着流水奔到天涯。
西园:即金谷园。 笳:胡笳,古代西北少数民族的一种管乐器。 飞盖:飞驰车辆上的伞盖。 兰苑:美丽的园林,亦指西园。 烟暝:烟霭弥漫的黄昏。
江城子·西城杨柳弄春柔

[宋代]秦观

西城杨柳弄春柔,动离忧,泪难收。犹记多情、曾为系归舟。碧野朱桥当日事,人不见,水空流。

西chéngyángliǔnòngchūnróudòngyōulèinánshōuyóuduōqíngcéngwéiguīzhōuzhūqiáodāngshìrénjiànshuǐkōngliú

西城的杨柳逗留着春天的柔情,使我想起离别时的忧伤,眼泪很难收回。还记得当年你为我拴着归来的小舟。绿色的原野,红色的桥,是我们当时离别的情形。而如今你不在,只有水孤独地流着。
弄春:谓在春日弄姿。 离忧:离别的忧思;离人的忧伤。 多情:指钟情的人。 归舟:返航的船。

韶华不为少年留,恨悠悠,几时休?飞絮落花时候、一登楼。便作春江都是泪,流不尽,许多愁。

sháohuáwéishǎoniánliúhènyōuyōushíxiūfēiluòhuāshíhòudēnglóu便biànzuòchūnjiāngdōushìlèiliújìnduōchóu

美好的青春不为少年时停留,离别的苦恨,何时才到头?飘飞的柳絮,落花满地的时候我登上楼台。即使江水都化作泪水,也流不尽,依然有愁苦在心头。
韶华:美好的时光。常指春光。 飞絮:飘飞的柳絮。 春江:春天的江。

暂无

下一页