导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

卜算子·咏梅

[近现代]毛泽东

读陆游咏梅词,反其意而用之。

yóuyǒngméifǎnéryòngzhī

品读了陆游的《卜算子·咏梅》,反用其原本的寓意而写了这首词。
卜算子:词牌名。 陆游咏梅词:指陆游的《卜算子·咏梅》,陆游创作有一百多首咏梅词。

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

fēngsòngchūnguīfēixuěyíngchūndàoshìxuánbǎizhàngbīngyóuyǒuhuāzhīqiào

风雨将春天送走了,飞雪又把春光迎来。正是悬崖结下百丈冰柱的时节,但仍然有花枝俏丽竞放。
冰:形容极度寒冷。 丛中笑:百花盛开时,感到欣慰和高兴。 犹:还,仍然。 俏:俊俏,美好的样子。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

qiàozhēngchūnzhīchūnláibàodàidàoshānhuālànmànshízàicóngzhōngxiào

俏丽但不掠春光之美,只是把春天的消息来报告。等到满山遍野开满鲜花之时,梅花却在花丛中欢笑。
烂漫:颜色鲜明而美丽。
沁园春·长沙

[近现代]毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

hánqiūxiāngjiāngběizhōutóu

深秋季节,我独自站立在橘子洲头,望着滔滔的湘水向北奔流。
湘江:一名湘水,湖南省最大的河流,源出广西壮族自治区陵川县南的海洋山,长1752里,向东北流贯湖南省东部,经过长沙,北入洞庭湖。 所以说是湘江北去。 寒秋:就是深秋、晚秋。秋深已有寒意,所以说是寒秋。 橘子洲:地名,又名水陆洲,是长沙城西湘江中一个狭长小岛,西面靠近岳麓山。南北长约11里,东西最宽处约一里。毛泽东七律《答友人》中所谓长岛,指此。自唐代以来,就是游览胜地。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

kànwànshānhóngbiàncénglínjìnrǎnmànjiāngtòubǎizhēngliú

万千山峰全都变成了红色,层层树林好像染过颜色一样;江水清澈澄碧,一艘艘大船乘风破浪,争先恐后。。
万山:指湘江西岸岳麓山和附近许多山峰。 层林尽染:山上一层层的树林经霜打变红,像染过一样。 漫江:满江。 漫:满,遍。 舸:大船。这里泛指船只。 争流:争着行驶。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

yīngzhǎngkōngxiángqiǎnwànlèishuāngtiānjìngyóu

鹰在广阔的天空里飞,鱼在清澈的水里游,万物都在秋光中争着过自由自在的生活。
鹰击长空,鱼翔浅底:鹰在广阔的天空里飞,鱼在清澈的水里游。击,搏 击。这里形容飞得矫健有力。翔,本指鸟盘旋飞翔,这里形容鱼游得轻快自由。 万类霜天竞自由:万物都在秋光中竞相自由地生活。 万类:指一切生物。 霜天:指深秋。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

chàngliáokuòwèncāngmángshuízhǔchén

面对广阔的宇宙惆怅感慨:这旷远迷茫大地的盛衰沉浮,该由谁来主宰呢?
怅寥廓:面对广阔的宇宙惆怅感慨。 怅:原意是失意,这里用来表达由深思而引发激昂慷慨的心绪。 寥廓:广远空阔,这里用来描写宇宙之大。 苍茫:旷远迷茫。 主:主宰。 沉浮:同“升沉”(上升和没落)意思相近,比喻事物盛衰、消长,这里指兴衰。由上文的俯看游鱼,仰看飞鹰,纳闷地寻思(“怅”)究竟是谁主宰着世间万物的升沉起伏。

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

xiéláibǎicéngyóuwǎngzhēngróngsuìyuèchóu

曾经我和我的同学,经常携手结伴来到这里漫游。在一起商讨国家大事,那无数不平凡的岁月至今还萦绕在我的心头。
百侣:很多的伴侣。侣,这里指同学(也指战友)。 峥嵘岁月稠:不平常的日子是很多的。 峥嵘:山势高峻,这里是不平凡,不寻常的意思。 稠:多。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

qiàtóngxuéshǎoniánfēnghuázhèngmàoshūshēnghuīchìfāngqiú

同学们正值青春年少,风华正茂;大家踌躇满志,意气奔放,劲头正足。
恰:适逢,正赶上。 同学少年:毛泽东于1913年至1918年就读于湖南第一师范学校。1918年毛泽东和萧瑜、蔡和森等组织新民学会,开始了他早期的政治活动。 风华正茂:风采才华正盛。 书生:读书人,这里指青年学生。 意气:意志和气概。 挥斥方遒:挥斥,奔放。 遒:强劲有力。 方:正。挥斥方遒,是说热情奔放,劲头正足。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

zhǐdiǎnjiāngshānyángwénfèndāngniánwànhóu

评论国家大事,写出这些激浊扬清的文章,把当时那些军阀官僚看得如同粪土。
指点江山,激扬文字:评论国家大事,用文字来抨击丑恶的现象,赞扬美好的事物。写出激浊扬清的文章。指点,评论。江山,指国家。激扬,激浊扬清,抨击恶浊的,褒扬善良的。 粪土当年万户侯:把当时的军阀官僚看得同粪土一样。粪土,作动词用,视……如粪土。万户侯,汉代设置的最高一级侯爵,享有万户农民的赋税。此借指大军阀,大官僚。万户,指侯爵封地内的户口,要向受封者缴纳租税,服劳役。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

céngfǒudàozhōngliúshuǐlàngèfēizhōu

可曾记得,那时我们在江水深急的地方游泳,那激起的浪花几乎挡住了疾驰而来的行船?
中流:江心水深流急的地方。 击水:游泳。这里引用祖逖(tì)的“中流击楫”典故。 遏:阻止。
沁园春·雪

[近现代]毛泽东

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

běiguófēngguāngqiānbīngfēngwànxuěpiāo

北方的风光,千里冰封冻,万里雪花飘。
北国:该词源于中国古代的分裂时期,如宋称辽、金为北国,东晋称十六国等为北国,南北朝时代南方的各朝代称在北方与之对抗的各朝代为北国等。毛泽东诗中的“北国”使人在不觉中产生出一种我国疆土广大的民族自豪感。 雪:这首词作于红一方面军一九三六年二月由陕北准备东渡黄河进入山西省西部的时候。作者在一九四五年十月七日给柳亚子信中说,这首词作于“初到陕北看见大雪时”。

望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。

wàngzhǎngchéngnèiwàiwéimǎngmǎngshàngxiàdùnshītāotāo

望长城内外,只剩下无边无际白茫茫一片。整条黄河,立刻失去了波涛滚滚的水势。
惟:只。 馀:剩下。此字一作“余”,但目前刊出的书法作品中写作“馀”,以此为准。 莽莽:无边无际。 大河上下:大河,指黄河。大河上下,犹言整条黄河。 顿失滔滔:�黄河)立刻失去了波涛滚滚的气势。描写黄河水结冰的景象。

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

shānyínshéyuánchíxiàngtiāngōngshìgāo

群山好像一条条银蛇在舞动,高原上的丘陵好像许多白象在奔跑,它们都想试着和老天爷比一下谁更高。
山舞银蛇,原驰蜡象:群山好像(一条条)银蛇在舞动。高原(上的丘陵)好像(许多)白象在奔跑。“原”指高原,即秦晋高原。蜡象,白色的象。 天公:指天,即命运。

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

qíngkànhóngzhuāngguǒfènwàiyāoráo

等到晴天的时候,看红日和白雪交相辉映,格外娇艳美好。
须:等到;需要。 红装素裹:形容雪后天晴,红日和白雪交相辉映的壮丽景色。红装,原指妇女的艳装,这里指红日为大地披上了红装。素裹,原指妇女的淡装,这里指皑皑白雪覆盖着大地。 分外妖娆:格外婀娜多姿。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

jiāngshānduōjiāoyǐnshùyīngxióngjìngshéyāo

江山如此媚娇,引得无数英雄竞相倾倒。
竞折腰:折腰,倾倒,躬着腰侍候。这里是说争着为江山奔走操劳。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

qínhuánghànluèshūwéncǎitángzōngsòngshāoxùnfēngsāo

可惜秦始皇、汉武帝,略差文治功劳;唐太宗、宋太祖,稍逊文学才华。
秦皇:秦始皇嬴政(前259~前210),秦朝的创业皇帝。 汉武:汉武帝刘彻(前156~前87),汉朝功业最盛的皇帝。 略输文采:文采本指辞藻、才华。“略输文采”,是说秦皇汉武,武功甚盛,对比之下,文治方面的成就略有逊色。 唐宗:唐太宗李世民(599~649),唐朝的建立统一大业的皇帝。 宋祖:宋太祖赵匡胤(927~976),宋朝的创业皇帝。 稍逊风骚:意近“略输文采”。风骚,本指《诗经》里的《国风》和《楚辞》里的《离骚》,后来泛指文章辞藻。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

dàitiānjiāochénghànzhīshíwāngōngshèdiāo

称雄一世的英雄人物,成吉思汗,只知道拉弓射大雕。
一代天骄:指可以称雄一世的英雄人物,泛指非常著名,有才能的人物。天骄,“天之骄子”的省略语。意思是上天所骄纵宠爱的人,成吉思汗即是。汉时匈奴自称。后来也泛称强盛的少数名族或其首领。成吉思汗(hán):元太祖铁木真(1162~1227)在1206年统一蒙古后的尊称,意为“强者之汗”(汗是可汗的省称,即王)。 只识弯弓射大雕:雕,一种属于鹰类的大型猛禽,善飞难射,古代因用“射雕手”比喻高强的射手。“只识弯弓射大雕”,是说只以武功见长。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

wǎngshùfēngliúrénháikànjīncháo

这些人物都已经过去了,称得上能建功立业的英雄人物,还要看今天的人们。
俱往矣:都已经过去了。 俱,都。 数风流人物:称得上能建功立业的英雄人物。数,数得着、称得上的意思。
采桑子·重阳

[近现代]毛泽东

人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。

rénshēnglǎotiānnánlǎosuìsuìzhòngyángjīnyòuzhòngyángzhànhuánghuāfènwàixiāng

人的一生容易衰老而苍天却不老,重阳节年年都会来到。今天又逢重阳,战场上的菊花是那样的芬芳。
重阳:重阳节(The Double Ninth Festival)农九月九日,为传统的重阳节,又称“老人节”。 岁岁:年年。 今又重阳:此重阳是指诗人在战地重逢的重阳,1929年的重阳。 战地:这里指闽西农村根据地,当时这里外有敌人包围,内有地主民团的扰乱。 黄花:指菊花。 分外:格外。

一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,廖廓江天万里霜。

niánqiūfēngjìnchūnguāngshèngchūnguāngliàokuòjiāngtiānwànshuāng

一年又一年秋风刚劲地吹送,这景色不如春天的光景那样明媚。却比春天的光景更为壮美,如宇宙般广阔的江面天空泛着白霜。
劲:强劲。 不似:不类似,不像。 胜似春光:是说秋风比春光更美,是主观感受。 寥廓:指宇宙的广阔,也指广阔高远。 江天:指汀江流域的天空。
蝶恋花·从汀州向长沙

[近现代]毛泽东

六月天兵征腐恶,

liùyuètiānbīngzhēngè

万丈长缨要把鲲鹏缚。

wànzhàngzhǎngyīngyàokūnpéng

赣水那边红一角,

gànshuǐbiānhóngjiǎo

偏师借重黄公略。

piānshījièzhònghuánggōngluè

百万工农齐踊跃,

bǎiwàngōngnóngyǒngyuè

席卷江西直捣湘和鄂。

juànjiāng西zhídǎoxiāngè

国际悲歌歌一曲,

guóbēi

狂飙为我从天落。

kuángbiāowéicóngtiānluò

蝶恋花·答李淑一

[近现代]毛泽东

我失骄杨君失柳,杨柳轻扬直上重霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。

shījiāoyángjun1shīliǔyángliǔqīngyángzhíshàngzhòngxiāojiǔwènxùngāngsuǒyǒugāngpěngchūguìhuājiǔ

寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。

chángéshū广guǎngxiùwànzhǎngkōngqiěwéizhōnghúnbàorénjiāncénglèifēidùnzuòqīngpén

贺新郎·别友

[近现代]毛泽东

挥手从兹去。

huīshǒucóng

更那堪凄然相向,

gèngkānránxiàngxiàng

苦情重诉。

qíngzhòng

眼角眉梢都似恨,

yǎnjiǎoméishāodōuhèn

热泪欲零还住。

lèilíngháizhù

知误会前番书语。

zhīhuìqiánfānshū

过眼滔滔云共雾,

guòyǎntāotāoyúngòng

算人间知己吾和汝。

suànrénjiānzhī

人有病,

rényǒubìng

天知否?

tiānzhīfǒu

今朝霜重东门路,

jīncháoshuāngzhòngdōngmén

照横塘半天残月,

zhàohéngtángbàntiāncányuè

凄清如许。

qīng

汽笛一声肠已断,

shēngchángduàn

从此天涯孤旅。

cóngtiān

凭割断愁丝恨缕。

píngduànchóuhèn

要似昆仑崩绝壁,

yàokūnlúnbēngjué

又恰象台风扫寰宇。

yòuqiàxiàngtáifēngsǎohuán

重比翼,

zhòng

和云翥。

yúnzhù

贺新郎·读史

[近现代]毛泽东

人猿相揖别。只几个石头磨过,小儿时节。铜铁炉中翻火焰,为问何时猜得?不过几千寒热。人世难逢开口笑,上疆场彼此弯弓月。流遍了,郊原血。

rényuánxiàngbiézhīshítóuguòxiǎoérshíjiētóngtiězhōngfānhuǒyànwéiwènshícāiguòqiānhánrénshìnánféngkāikǒuxiàoshàngjiāngchǎngwāngōngyuèliúbiànlejiāoyuánxuè

一篇读罢头飞雪,但记得斑斑点点,几行陈迹。五帝三皇神圣事,骗了无涯过客。有多少风流人物?盗跖庄蹻流誉后,更陈王奋起挥黄钺。歌未竟,东方白。

piāntóufēixuědànbānbāndiǎndiǎnhángchénsānhuángshénshèngshìpiànleguòyǒuduōshǎofēngliúréndàozhízhuāngjiǎoliúhòugèngchénwángfènhuīhuángyuèwèijìngdōngfāngbái

浣溪沙·和柳亚子先生

[近现代]毛泽东

一九五零年国庆观剧,柳亚子先生即席赋《浣溪沙》,因

jiǔlíngniánguóqìngguānliǔxiānshēnghuànshāyīn

步其韵奉和。

yùnfèng

长夜难明赤县天,

zhǎngnánmíngchìxiàntiān

百年魔怪舞翩跹,

bǎiniánguàipiānxiān

人民五亿不团圆。

rénmín亿tuányuán

一唱雄鸡天下白,

chàngxióngtiānxiàbái

万方乐奏有于阗,

wànfāngzòuyǒutián

诗人兴会更无前。

shīrénxìnghuìgèngqián

减字木兰花·广昌路上

[近现代]毛泽东

漫天皆白,

màntiānjiēbái

雪里行军情更迫。

xuěhángjun1qínggèng

头上高山,

tóushànggāoshān

风卷红旗过大关。

fēngjuànhóngguòguān

此行何处?

hángchù

赣江风雪迷漫处。

gànjiāngfēngxuěmànchù

命令昨颁,

mìnglìngzuóbān

十万工农下吉安。

shíwàngōngnóngxiàān

暂无

下一页