导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

长相思·折花枝

[ 明代 ] 颙琰

折花枝,恨花枝,准拟花开人共卮,开时人去时。

shéhuāzhīhènhuāzhīzhǔnhuākāiréngòngzhīkāishírénshí

折下美丽的花枝,不觉又怨恨起花技,原来打算花开时我们一起赏花共饮,谁知花开后情人一去不返不见踪影。
准拟:打算,约定。人共卮(zhi支):指饮酒定婚。卮,古代盛酒器。

怕相思,已相思,轮到相思没处辞,眉间露一丝。

xiàngxiànglúndàoxiàngméichùméijiān

害怕相思折磨自己,相思之情却早愁人,到相思时却事无办法摆脱它,心中稍稍平静眉头又露几分。
辞:躲避。丝:丝与“思”谐音,以双关语既形眉态,又表心绪。
卜算子·秋色到空闺

[ 明代 ] 夏完淳

秋色到空闺,夜扫梧桐叶。谁料同心结不成,翻就相思结。

qiūdàokōngguīsǎotóngshuíliàotóngxīnjiéchéngfānjiùxiàngjié

同心结:古人用彩丝缠绕作同心之结,以喻两情绸谬之意。

十二玉阑干,风动灯明灭。立尽黄昏泪几行,一片鸦啼月。

shíèrlángànfēngdòngdēngmíngmièjìnhuánghūnlèihángpiànyuè

金明池·咏寒柳

[ 明代 ] 柳如是

有怅寒潮,无情残照,正是萧萧南浦。更吹起,霜条孤影,还记得,旧时飞絮。况晚来,烟浪斜阳,见行客,特地瘦腰如舞。总一种凄凉,十分憔悴,尚有燕台佳句。

yǒuchàngháncháoqíngcánzhàozhèngshìxiāoxiāonángèngchuīshuāngtiáoyǐngháijiùshífēikuàngwǎnláiyānlàngxiéyángjiànhángshòuyāozǒngzhǒngliángshífènqiáocuìshàngyǒuyàntáijiā

挟来阵阵寒意的水浪,也有些心事重重;只有西去的阳光,投下惨淡的影子,渐渐地消失;南面的水岸是我送别的地方,你走了,一阵阵萧索的风,带来易水上的苍凉。那风呵,又吹起来了,吹起河岸上的柳。受尽霜冻的柳枝啊,落下最后一片黄叶,影子是这样的孤单。还记得吗,还得那飞絮如雪的时候?我久久瞭望你远去的帆影,直到夜幕降临,浪花飘起来了,是茫茫的烟雾,迷糊了最后一抹夕阳。只有那孤苦柳树,迎来匆忙的过客,扭动着瘦弱的腰身,好象要轻轻地舞动。
怅:失意,懊恼。萧萧:风声,草木经风摇落之声。霜条:经霜的树枝条。晚来:夜晚来临之际。行客:来往的行旅客人。燕台佳句:燕台,又指燕昭王延揽天下贤士的黄金台。柳氏此处喻指几社文人雅集赋诗的地方。

春日酿成秋日雨。念畴昔风流,暗伤如许。纵饶有,绕堤画舸,冷落尽,水云犹故。忆从前,一点东风,几隔着重帘,眉儿愁苦。待约个梅魂,黄昏月淡,与伊深怜低语。

chūnniàngchéngqiūniànchóufēngliúànshāngzòngráoyǒuràohuàlěngluòjìnshuǐyúnyóucóngqiándiǎndōngfēngzhezhòngliánméiérchóudàiyuēméihúnhuánghūnyuèdànshēnlián

春天里,我们彼此相爱,却在这寒冷的秋季,催生出无数相思的落泪。回忆起携手并肩时的亲密,那份感伤,就象无数的细绳把我的心捆扎。笙歌劲舞的画舫,依然绕着河岸缓缓地移动,可是我的心里却是这样的冷落,水在流,云还是那样地飘,只不知道心上的人儿,你在何处。想着那些相恋的日子,如同一阵吹来的东风,可是那是多么微弱风呵,吹不进重叠的窗帘,只是让这一份相思深深地刻在我的眉间。我只能等待那个梅花的精灵,在夜阑人静的时候,在月淡星稀的时候,我对她说出自己心中的苦闷,让她传达我对你深深的思念。
春日酿成秋日雨:指当年几社名流与柳氏交游,曾为她作春闺风雨的艳词,竞成为今日飘零秋雨的预兆。畴昔:过去,以前。如许:如此,此为概指之辞。绕堤画舸:化用汤显祖《紫钗记》中“河桥路,见了些无情画舸,有恨香车”句意。忆从前:“忆”,回忆。此为回忆从前那些相恋的时光。伊:彼,他或她。
诸门人送至龙里道中二首

[ 明代 ] 王守仁

蹊路高低入乱山,诸贤相送愧间关。

gāoluànshānzhūxiánxiàngsòngkuìjiānguān

高低不平的小路穿行于乱山之间,诸位贤人相送这么远真令我不安。
蹊:小路。间关:这里指诸贤相送走了很远的路。

溪云压帽兼愁重,风雪吹衣着鬓斑。

yúnmàojiānchóuzhòngfēngxuěchuīzhebìnbān

小溪上空乌云压头更增添了离别的愁绪,风吹动着衣服雪花沾满了鬓发。

花烛夜堂还共语,桂枝秋殿听跻攀。

huāzhútángháigòngguìzhīqiū殿diàntīngpān

什么时候还能在燃着花烛的草堂上共叙情谊,我呀等着听你们登科及弟的喜讯。
桂枝句:秋殿,朝庭在秋天举行的殿试。跻攀,上升。旧时把登科及弟喻为折桂。等着听登科及弟的喜讯。

相思不作勤书礼,别后吾言在订顽。

xiàngzuòqínshūbiéhòuyánzàidìngwán

只要互相思念也用不着太多的书信问侯,分别之后我希望你们更深入的研究学问。
订顽:订正愚顽。

雪满山城入暮关,归心别意两茫然。

xuěmǎnshānchéngguānguīxīnbiéliǎngmángrán

傍晚时来到铺满大雪的山城关界,回乡的心情和离别的愁绪使人茫然若失。

及门真愧从陈日,微服还思过宋年。

ménzhēnkuìcóngchénwēiháiguòsòngnián

学生们在困难时跟随我真令我惭愧,这使人会想起孔子微服过宋的故事来。
及门句:及门,正式登门拜师受业的学生。从陈,跟随,引用孔子在陈绝粮从者病的故事。

樽酒无因同岁晚,缄书有雁寄春前。

zūnjiǔyīntóngsuìwǎnjiānshūyǒuyànchūnqián

岁暮时不为什么也要在一起喝酒论道,春天里要记着寄书信来。
缄书:书信。

莫辞秉烛通霄坐,明日相思隔陇烟。

bǐngzhútōngxiāozuòmíngxiànglǒngyān

莫要推辞通宵秉烛而坐,过了明天呵陇上的烟雾就隔断了相互的思念。
送天台陈庭学序

[ 明代 ] 宋濂

西南山水,惟川蜀最奇。然去中州万里,陆有剑阁栈道之险,水有瞿塘、滟滪之虞。跨马行,则篁竹间山高者,累旬日不见其巅际。临上而俯视,绝壑万仞,杳莫测其所穷,肝胆为之悼栗。水行,则江石悍利,波恶涡诡,舟一失势尺寸,辄糜碎土沉,下饱鱼鳖。其难至如此。故非仕有力者,不可以游;非材有文者,纵游无所得;非壮强者,多老死于其地。嗜奇之士恨焉。

西nánshānshuǐwéichuānshǔzuìránzhōngzhōuwànyǒujiànzhàndàozhīxiǎnshuǐyǒutángyànzhīkuàhánghuángzhújiānshāngāozhělèixúnjiàndiānlínshàngérshìjuéwànrènyǎosuǒqiónggāndǎnwéizhīdàoshuǐhángjiāngshíhànèguǐzhōushīshìchǐcùnzhésuìchénxiàbǎobiēnánzhìfēishìyǒuzhěyóufēicáiyǒuwénzhězòngyóusuǒfēizhuàngqiángzhěduōlǎoshìzhīshìhènyān

我国西南一带的山水,只四川境内最为奇特。但那里与中原一带相距万里之遥,陆路上有剑阁、栈道之类的险阻;水路上有瞿塘峡、滟滪堆之类的忧虑。骑着马走,沿路层层竹林遮蔽高山,连续十来天,仰头看不到山顶;登上高处往下俯瞰,绝险的山谷有几万尺深,茫茫渺渺看不到谷底,令人惊恐万状,肝胆颤抖。乘船在水中行,江水悍猛,礁石尖利,波涛险恶,漩涡诡异,船只一旦稍微失去控驭,偏离航道仅有尺寸大小,就被撞得粉碎像泥土般下沉,船中人便喂饱了江中鱼鳖之腹,通往四川的道路艰难到这种地步。因此,不是做官出仕富有财力的人不能前往游历;不是天生富有文才的人,即使游览了也无所得;不是身强体壮人,大多老死在那里。喜欢寻奇探胜的人因而心存憾恨。
扬子云,即扬雄,西汉著名文学家、哲学家。司马相如,西汉著名文学家。诸葛武侯,即诸葛亮。颜回,即颜渊;原宪,即子思。二人都是孔子的学生。糜碎:粉碎。虞:忧虑。栗:颤抖。诡:指怪异的旋流。嗜:爱好。

天台陈君庭学,能为诗,由中书左司掾,屡从大将北征,有劳,擢四川都指挥司照磨,由水道至成都。成都,川蜀之要地,扬子云、司马相如、诸葛武侯之所居,英雄俊杰战攻驻守之迹,诗人文士游眺饮射赋咏歌呼之所,庭学无不历览。既览必发为诗,以纪其景物时世之变,于是其诗益工。越三年,以例自免归,会予于京师;其气愈充,其语愈壮,其志意愈高;盖得于山水之助者侈矣。

tiāntáichénjun1tíngxuénéngwéishīyóuzhōngshūzuǒyuàncóngjiāngběizhēngyǒuláozhuóchuāndōuzhǐhuīzhàoyóushuǐdàozhìchéngdōuchéngdōuchuānshǔzhīyàoyángyúnxiàngzhūhóuzhīsuǒyīngxióngjun4jiézhàngōngzhùshǒuzhīshīrénwénshìyóutiàoyǐnshèyǒngzhīsuǒtíngxuélǎnlǎnwéishījǐngshíshìzhībiànshìshīgōngyuèsānniánmiǎnguīhuìjīngshīchōngzhuàngzhìgāogàishānshuǐzhīzhùzhěchǐ

天台士陈庭学君,会写诗。他由中书左司掾,屡次随从大将北征,颇有功劳,升任四川都指挥司照磨,从水路到了成都。成都,是四川的要地,扬雄、司马相如、诸葛亮等名人住过的地方。入川后,凡是英雄俊杰争战攻取、驻扎戍守的遗迹,诗人文土游览登临、饮酒射投、赋诗咏诗、歌唱呼啸的处所,庭学没有不去游历观览的。他既经游览,就必定写诗抒发感受,来记写那景物时世的变迁。于是他的诗歌愈加工妙。过了三年,庭学依照惯例辞官归家,在京城和我会遇。他的精神更加饱满,言谈愈发宏壮,志向意趣益加高远,这大概是因为在川蜀山水中得到了很多的助益吧。
擢:提升,提拔。眺:游览。侈:大,多。耄:老。得无:莫非。工:精巧,精致。恨:遗憾。杳:幽深。旬日:十日。累:连续。

予甚自愧,方予少时,尝有志于出游天下,顾以学未成而不暇。及年壮方可出,而四方兵起,无所投足。逮今圣主兴而宇内定,极海之际,合为一家,而予齿益加耄矣。欲如庭学之游,尚可得乎?

shènkuìfāngshǎoshíchángyǒuzhìchūyóutiānxiàxuéwèichéngérxiániánzhuàngfāngchūérfāngbīngsuǒtóudǎijīnshèngzhǔxìngérnèidìnghǎizhīwéijiāér齿chǐjiāmàotíngxuézhīyóushàng

我很惭愧,当我年轻的时候,曾经有出外游历天下的志愿,但是因为学业未成,没有空闲的时间。到了壮年可以出游时,四面八方战火纷飞,没有落脚的地方。及至当今,圣明天子兴起天下安定,远到海边,合为一家,而我已经年龄更加大了。想要再像庭学君那样去游历,还能够实现吗?
顾:只是,只不过。表轻微转折。逮:等到。齿:年龄。沉:像……沉下去。巅际:山顶尽头。尚:还,尚且。

然吾闻古之贤士,若颜回、原宪,皆坐守陋室,蓬蒿没户,而志意常充然,有若囊括于天地者。此其故何也?得无有出于山水之外者乎?庭学其试归而求焉?苟有所得,则以告予,予将不一愧而已也!

ránwénzhīxiánshìruòyánhuíyuánxiànjiēzuòshǒulòushìpénghāoméiérzhìchángchōngrányǒuruònángkuòtiānzhěyǒuchūshānshuǐzhīwàizhětíngxuéshìguīérqiúyāngǒuyǒusuǒgàojiāngkuìér

不过,我听说古代的贤士,如孔子的弟子颜回、原宪等,大都坐守乡间甘居陋室,蓬蒿杂草遮没了门户,但他们的志向意趣却经常是很充沛的,好像他们的胸中存在足以包容天地万物的精神力量。这是什么原因呢?莫非有超出于山水之外的东西吗?希望庭学君归去之后,尝试探求一番。如果有什么新的体会,就请把它告诉给我,我将不仅仅因为庭学曾经游历川蜀这一点而惭愧了。
历:逐。纵:即使。宇内:天下。
阅江楼记

[ 明代 ] 宋濂

金陵为帝王之州。自六朝迄于南唐,类皆偏据一方,无以应山川之王气。逮我皇帝,定鼎于兹,始足以当之。由是声教所暨,罔间朔南;存神穆清,与天同体。虽一豫一游,亦可为天下后世法。京城之西北有狮子山,自卢龙蜿蜒而来。长江如虹贯,蟠绕其下。上以其地雄胜,诏建楼于巅,与民同游观之乐。遂锡嘉名为“阅江”云。

jīnlíngwéiwángzhīzhōuliùcháonántánglèijiēpiānfāngyīngshānchuānzhīwángdǎihuángdìngdǐngshǐdāngzhīyóushìshēngjiāosuǒwǎngjiānshuònáncúnshénqīngtiāntóngsuīyóuwéitiānxiàhòushìjīngchéngzhī西běiyǒushīshānlóngwānyánérláizhǎngjiānghóngguànpánràoxiàshàngxióngshèngzhàojiànlóudiānmíntóngyóuguānzhīsuíjiāmíngwéiyuèjiāngyún

金陵是帝王居住的城邑。从六朝以至南唐,全都是偏安一方,无法与当地山川所呈现的王气相适应。直到当今皇上,建国定都于此,才足以与之相当。从此声威教化所及,不因地分南北而有所阻隔;涵养精神和穆而清明,几乎与天道融为一体。即使一次巡游、一次娱乐,也想到怎样被天下后世效法。京城的西北方有座狮子山,是从卢龙山蜿蜒伸展而来。长江有如一线长虹,盘绕着流过山脚下。皇上因为这地方形势雄伟壮观,下诏在山顶上建楼,与百姓同享游览观景之乐,于是赐给它美妙的名字叫“阅江”。
金陵:今江苏南京市。皇帝:指明太祖朱元璋。定鼎:传说夏禹铸九鼎以象九州,历商周,都作为传国重器置于国都,后因称定都或建立王朝为定鼎。暨:至罔间朔南:不分北南。穆清:指天。一豫一游:谓巡游。豫,义同“游”。狮子山:晋时名卢龙山,明初,因其形似狻猊,改名为狮子山。山西控大江,有高屋建瓴之势,自古以来是南京西北部的屏障,为兵家必争之地。卢龙:卢龙山,在今江苏江宁县西北。锡:赐。

登览之顷,万象森列,千载之秘,一旦轩露。岂非天造地设,以俟大一统之君,而开千万世之伟观者欤?当风日清美,法驾幸临,升其崇椒,凭阑遥瞩,必悠然而动遐思。见江汉之朝宗,诸侯之述职,城池之高深,关阨之严固,必曰:“此朕沐风栉雨、战胜攻取之所致也。”中夏之广,益思有以保之。见波涛之浩荡,风帆之上下,番舶接迹而来庭,蛮琛联肩而入贡,必曰:“此朕德绥威服,覃及外内之所及也。”四陲之远,益思所以柔之。见两岸之间、四郊之上,耕人有炙肤皲足之烦,农女有捋桑行馌之勤,必曰:“此朕拔诸水火、而登于衽席者也。”万方之民,益思有以安之。触类而思,不一而足。臣知斯楼之建,皇上所以发舒精神,因物兴感,无不寓其致治之思,奚此阅夫长江而已哉?彼临春、结绮,非弗华矣;齐云、落星,非不高矣。不过乐管弦之淫响,藏燕赵之艳姬。一旋踵间而感慨系之,臣不知其为何说也。

dēnglǎnzhīqǐngwànxiàngsēnlièqiānzǎizhīdànxuānfēitiānzàoshètǒngzhījun1érkāiqiānwànshìzhīwěiguānzhědāngfēngqīngměijiàxìnglínshēngchóngjiāopínglányáozhǔyōuránérdòngxiájiànjiānghànzhīcháozōngzhūhóuzhīshùzhíchéngchízhīgāoshēnguānèzhīyányuēzhènfēngzhìzhànshènggōngzhīsuǒzhìzhōngxiàzhī广guǎngyǒubǎozhījiàntāozhīhàodàngfēngfānzhīshàngxiàfānjiēérláitíngmánchēnliánjiānérgòngyuēzhènsuíwēitánwàinèizhīsuǒchuízhīyuǎnsuǒróuzhījiànliǎngànzhījiānjiāozhīshànggēngrényǒuzhìjun1zhīfánnóngyǒusānghángzhīqínyuēzhènzhūshuǐhuǒérdēngrènzhěwànfāngzhīmínyǒuānzhīchùlèiérérchénzhīlóuzhījiànhuángshàngsuǒshūjīngshényīnxìnggǎnzhìzhìzhīyuèzhǎngjiāngérzāilínchūnjiéfēihuáyúnluòxīngfēigāoguòguǎnxiánzhīyínxiǎngcángyànzhàozhīyànxuánzhǒngjiānérgǎnkǎizhīchénzhīwéishuō

登上楼极目四望,万千景色次第罗列,千年的大地秘藏,似乎顷刻显露无遗。这难道不是天地有意造就了)景,以等待一统海内的明君,来展现千秋万世的奇观吗?每当风和日暖的时候,皇上的车驾降临,登上山巅,倚着栏杆远眺,必定神情悠悠而启动遐想。看见长江汉江的流水滔滔东去,诸侯赴京朝见天子,高深的城池,严密固防的关隘,必定说:“这是我栉风沐雨,战胜强敌、攻城取地所获得的啊。”广阔的中华大地,更感到想要怎样来保全它。看见波涛的浩荡起伏,帆船的上下颠簸,外国船只连续前来朝见,四方珍宝争相进贡奉献,必定说:“这是我用恩德安抚、以威力镇服,声望延及内外所达到的啊。”四方僻远的边陲,更想到要设法有所安抚它们。看见大江两岸之间、四郊田野之上,耕夫有烈日烘烤皮肤、寒气冻裂脚趾的烦劳,农女有采桑送饭的辛勤,必定说:“这是我拯救于水火之中,而安置于床席之上的人啊。”对于天下的黎民,更想到要让他们安居乐业。由看到这类现象而触发的感慨推及起来,真是不胜枚举。我知道这座楼的兴建,是皇上用来舒展自己的怀抱,凭借着景物而触发感慨,无不寄寓着他志在治理天下的思绪,何止是仅仅观赏长江的风景呢?那临春阁、结绮阁,不是不华美啊;齐云楼、落星楼,不是不高大啊。但无非是因为演奏了淫荡的歌曲而感到快乐,或藏匿着燕赵的美女以供寻欢。但转瞬之间便与无穷的感慨联结在一起了,我真不知怎样来解释它啊。
轩露:显露。法驾:皇帝的车驾。崇椒:高高的山顶。江汉之朝宗:《尚书。禹贡》:“江汉朝宗于海。”意谓江汉等大川以海为宗。沐风栉雨:即“栉风沐雨”。风梳发,雨洗头,形容奔波的辛劳。中夏:这里指全国。琛:珍宝。德绥:用德安抚。覃:延。柔:怀柔。皲足:冻裂脚上的皮肤。行馌:为田里耕作的农夫送饭。衽席:卧席。意谓有寝息之所。临春、结绮:南朝陈后主所建之阁。自居临春阁,张贵妃居结绮阁,更有望春阁,用以居龚、孔二贵嫔。齐云:唐曹恭王所建之楼,后又名飞云阁。明太祖朱元璋克平江,执张士诚,其群妾焚死于此楼。故址在旧吴县子城止。落星:吴嘉禾元年,天桂林苑落星山起三层楼,名曰落星楼。故址在今江苏南京市东北。

虽然,长江发源岷山,委蛇七千余里而始入海,白涌碧翻,六朝之时,往往倚之为天堑;今则南北一家,视为安流,无所事乎战争矣。然则,果谁之力欤?逢掖之士,有登斯楼而阅斯江者,当思帝德如天,荡荡难名,与神禹疏凿之功同一罔极。忠君报上之心,其有不油然而兴者耶?

suīránzhǎngjiāngyuánmínshānwěishéqiānérshǐhǎibáiyǒngfānliùcháozhīshíwǎngwǎngzhīwéitiānqiànjīnnánběijiāshìwéiānliúsuǒshìzhànzhēngránguǒshuízhīféngzhīshìyǒudēnglóuéryuèjiāngzhědāngtiāndàngdàngnánmíngshénshūzáozhīgōngtóngwǎngzhōngjun1bàoshàngzhīxīnyǒuyóuránérxìngzhě

虽然这样,长江发源于岷山,曲折蜿蜒地流经七千余里才向东入海,白波汹涌、碧浪翻腾,六朝之时,往往将它倚为天然险阻。如今已是南北一家,于是视长江为平安河流,不再用于战争了。然而,这到底是谁的力量呢?读书人有登上此楼观看此江的,应当想到皇上的恩德有如苍天,浩浩荡荡难以形容它的广阔,简直与大禹凿山疏水拯救万民的功绩同样地无边无际。忠君报国的心情,难道还有不油然而生的吗?
委蛇:亦作“逶迤”,连绵曲折。逢掖:宽袖之衣,古代儒者所服,因用作士人的代称。荡荡难名:《论语。泰伯》:“巍巍乎!唯天为大,唯尧则之。荡荡乎!民无能名焉。”神禹疏凿之功:指夏禹治水之功。

臣不敏,奉旨撰记,欲上推宵旰图治之切者,勒诸贞珉。他若留连光景之辞,皆略而不陈,惧亵也。

chénmǐnfèngzhǐzhuànshàngtuīxiāogànzhìzhīqiēzhězhūzhēnmínruòliúliánguāngjǐngzhījiēluèérchénxiè

我没有才能,奉皇上旨意撰写这篇记文,于是准备将心中替皇上考虑到的昼夜辛劳操持国事最急切之处,铭刻于碑石。至于其它留连光景的言辞,一概略而不言,惟恐有所亵渎。
宵旰:即“宵衣旰食”,指勤于政务,早起晚食。勒:刻。贞珉:指碑石。
司马季主论卜

[ 明代 ] 刘洎

东陵侯既废,过司马季主而卜焉。季主曰:“君侯何卜也?”东陵侯曰:“久卧者思起,久蛰者思启,久懑者思嚏。吾闻之蓄极则泄,閟极则达。热极则风,壅极则通。一冬一春,靡屈不伸,一起一伏,无往不复。仆窃有疑,愿受教焉。”季主曰:“若是,则君侯已喻之矣,又何卜为?”东陵侯曰:“仆未究其奥也,愿先生卒教之。”季主乃言曰:“呜呼!天道何亲?惟德之亲;鬼神何灵?因人而灵。夫蓍,枯草也;龟,枯骨也,物也。人,灵于物者也,何不自听而听于物乎?且君侯何不思昔者也?有昔者必有今日,是故碎瓦颓垣,昔日之歌楼舞馆也;荒榛断梗,昔日之琼蕤玉树也;露蛬风蝉,昔日之凤笙龙笛也;鬼燐萤火,昔日之金釭华烛也;秋荼春荠,昔日之象白驼峰也;丹枫白荻,昔日之蜀锦齐纨也。昔日之所无,今日有之不为过;昔日之所有,今日无之不为不足。是故一昼一夜,华开者谢;一秋一春,物故者新。激湍之下,必有深潭;高丘之下,必有浚谷。君侯亦知之矣,何以卜为?”

dōnglínghóufèiguòzhǔérboyānzhǔyuējun1hóubodōnglínghóuyuējiǔzhějiǔzhézhějiǔmènzhěwénzhīxièfēngyōngtōngdōngchūnshēnwǎngqièyǒuyuànshòujiāoyānzhǔyuēruòshìjun1hóuzhīyòubowéidōnglínghóuyuēwèijiūàoyuànxiānshēngjiāozhīzhǔnǎiyányuētiāndàoqīnwéizhīqīnguǐshénlíngyīnrénérlíngshīcǎoguīrénlíngzhětīngértīngqiějun1hóuzhěyǒuzhěyǒujīnshìsuìtuíyuánzhīlóuguǎnhuāngzhēnduàngěngzhīqióngruíshùqióngfēngchánzhīfèngshēnglóngguǐlínyínghuǒzhījīngānghuázhúqiūchūnzhīxiàngbáituófēngdānfēngbáizhīshǔjǐnwánzhīsuǒjīnyǒuzhīwéiguòzhīsuǒyǒujīnzhīwéishìzhòuhuákāizhěxièqiūchūnzhěxīntuānzhīxiàyǒushēntángāoqiūzhīxiàyǒuxùnjun1hóuzhīzhībowéi

东陵侯被废弃以后,往司马季主那儿去占卜。
东陵侯:指召平。秦朝时为东陵侯,秦朝灭亡后,为布衣,在长安城东种瓜,瓜的味道很美,称为东陵瓜。见《史记·萧相国世家》。废:指秦亡后失侯爵。
卖柑者言

[ 明代 ] 刘洎

杭有卖果者,善藏柑,涉寒暑不溃。出之烨然,玉质而金色。置于市,贾十倍,人争鬻之。

hángyǒumàiguǒzhěshàncánggānshèhánshǔkuìchūzhīránzhìérjīnzhìshìjiǎshíbèirénzhēngzhī

杭州有个卖水果的人,擅长贮藏柑橘,经历一整年也不溃烂,拿出它们的时候还是光彩鲜明的样子,玉石一样的质地,金灿灿的颜色。放到市场上,卖(比别人的高出)十倍的价钱。人们争相购买他的柑橘。
涉:经过,经历。溃:腐烂,腐败。烨然:光彩鲜明的样子。玉:像玉石一样。贾:同“价”,价格。鬻:这里是买的意思。

予贸得其一,剖之,如有烟扑口鼻,视其中,则干若败絮。予怪而问之曰:“若所市于人者,将以实笾豆,奉祭祀,供宾客乎?将炫外以惑愚瞽也?甚矣哉,为欺也!”

màopōuzhīyǒuyānkǒushìzhōnggànruòbàiguàiérwènzhīyuēruòsuǒshìrénzhějiāngshíbiāndòufènggòngbīnjiāngxuànwàihuòshènzāiwéi

我买到了其中的一个,切开它,像有股烟直扑口鼻,看它的里面,干枯得像破败的棉絮。我对此感到奇怪,问他说:“你卖给别人的柑橘,是打算用来装满在盛祭品的容器中,祭祀祖先、招待宾客的吗?还是要炫耀它的外表用来欺骗傻子和瞎子的吗?这样欺骗人的行为实在是太过分了。”
贸:买卖,这里是买的意思。若:像,好像。败絮:破败的棉絮。若:代词,你,你们。实:填满,装满。笾豆:古代祭祀时盛祭品用的两种器具。笾,竹制的食器。豆,木制、陶制或铜制的食器。炫:同“炫”,炫耀,夸耀。惑:迷惑,欺骗。愚瞽:愚蠢的人和瞎子。瞽,瞎子。为:做。欺:欺骗人的事。

卖者笑曰:“吾业是有年矣,吾赖是以食吾躯。吾售之,人取之,未尝有言,而独不足子所乎?世之为欺者不寡矣,而独我也乎?吾子未之思也。

màizhěxiàoyuēshìyǒuniánlàishìshíshòuzhīrénzhīwèichángyǒuyánérsuǒshìzhīwéizhěguǎérwèizhī

卖柑橘的人笑着说:“我从事这个行业已有好多年了。我依赖这个用来养活自己。我卖它,别人买它,不曾有人说过什么的,却唯独不能满足您吗?世上做欺骗的事的人不少,难道仅仅只有我一个吗?你还没有好好考虑这个问题。
业:以······为职业。赖:依赖,依靠。食:同“饲”,这里有供养、养活的意思。

今夫佩虎符、坐皋比者,洸洸乎干城之具也,果能授孙、吴之略耶? 峨大冠、 拖长绅者,昂昂乎庙堂之器也,果能建伊、皋之业耶?盗起而不知御,民困而不知救,吏奸而不知禁,法斁而不知理,坐糜廪粟而不知耻。观其坐高堂,骑大马,醉醇醴而饫肥鲜者,孰不巍巍乎可畏,赫赫乎可象也?又何往而不金玉其外,败絮其中也哉?今子是之不察,而以察吾柑!”

jīnpèizuògāozhěguāngguānggànchéngzhīguǒnéngshòusūnzhīluè éguàn tuōzhǎngshēnzhěángángmiàotángzhīguǒnéngjiàngāozhīdàoérzhīmínkùnérzhījiùjiānérzhījìnérzhīzuòlǐnérzhīchǐguānzuògāotángzuìchúnérféixiānzhěshúwēiwēiwèixiàngyòuwǎngérjīnwàibàizhōngzāijīnshìzhīcháérchágān

那些佩戴虎形兵符、坐在虎皮上的人,威武的样子,好像是捍卫国家的将才,他们果真能拥有孙武、吴起的谋略吗?那些戴着高帽子,拖着长长带子的人,气宇轩昂的坐在朝堂之上,他们果真能够建立伊尹、皋陶的业绩吗?盗贼四起却不懂得抵御,百姓困苦却不懂得救助,官吏狡诈却不懂得禁止,法度败坏却不懂得治理,奢靡的浪费粮食却不懂得羞耻。看看那些坐在高堂上,骑着大马,喝着美酒,吃着美食的人,哪一个不是威风凛凛、令人敬畏、显赫的值得人们效仿?可是无论到哪里,又有谁不是外表如金似玉、内心破败得像破棉絮呢?你看不到这些现象,却只看到我的柑橘!”
夫:发语词。虎符:虎形的兵符,古代调兵用的凭证。皋比:虎皮,指将军的坐席。比,通“皮”,毛皮。洸洸:威武的样子。干城之具:捍卫国家的将才。干,盾牌,文中意为捍卫。干和城都用以防御。具,将才。孙、吴:指古代著名军事家孙武和吴起。略:谋略。峨:高高地,指高戴。拖长绅:拖着长长的腰带。绅,古代士大夫束在外衣上的带子。昂昂:气宇轩昂的样子。庙堂:指朝廷。器:才能,本领,这里指“有才能的人”。伊、皋:指古代著名政治家伊尹和皋陶。业:功业。起:兴起。御:抵御。斁:败坏。坐:坐在高位的意思,指那些在高位上却不干正事。糜:通“靡”,浪费。廪粟:国家发的俸米。醉:醉饮。饫:饱食。巍巍:高大的样子。赫赫:显赫的样子。象:模仿。金玉其外、败絮其中:比喻虚有其表,及外表好而实质坏的人。

予默默无以应。退而思其言,类东方生滑稽之流。岂其愤世疾邪者耶?而托于柑以讽耶?

yīng退tuìéryánlèidōngfāngshēnghuázhīliúfènshìxiézhěértuōgānfěng

我默默地没有话用来回答。回来思考这卖柑人的话,觉得他像是像东方朔那样诙谐多讽、机智善辩的人。难道他是对世间邪恶现象激愤痛恨之人吗?因而假托柑橘用来讽刺吗?
类:像。东方生:指东方朔。汉武帝时曾任太中大夫,性格诙谐,善于讽谏。滑稽(古书中读作gǔ jī)之流:指诙谐多讽、机智善辩的人。疾:愤恨。愤世疾邪:激愤、痛恨世间邪恶的现象。托:假托。
深虑论

[ 明代 ] 方孝孺

虑天下者,常图其所难而忽其所易,备其所可畏而遗其所不疑。然而,祸常发于所忽之中,而乱常起于不足疑之事。岂其虑之未周欤?盖虑之所能及者,人事之宜然,而出于智力之所不及者,天道也。

tiānxiàzhěchángsuǒnánérsuǒbèisuǒwèiérsuǒránérhuòchángsuǒzhīzhōngérluànchángzhīshìzhīwèizhōugàizhīsuǒnéngzhěrénshìzhīránérchūzhìzhīsuǒzhětiāndào

筹划国家大事的人,常注重艰难危险的一面,而忽略素常容易的一面,防范随时会出现的可怕事件,而遗漏不足疑虑的事件。然而,灾祸常常在疏忽之际发生,变乱常常在不加疑虑的事上突起。难道是考虑得不周到吗?大凡智力所能考虑到的,都是人事发展理应出现的情况,而超出智力所能达到的范围,那是天道的安排呀!

当秦之世,而灭诸侯,一天下。而其心以为周之亡在乎诸侯之强耳,变封建而为郡县。方以为兵革不可复用,天子之位可以世守,而不知汉帝起陇亩之中,而卒亡秦之社稷。汉惩秦之孤立,于是大建庶孽而为诸侯,以为同姓之亲,可以相继而无变,而七国萌篡弑之谋。武、宣以后,稍削析之而分其势,以为无事矣,而王莽卒移汉祚。光武之惩哀、平,魏之惩汉,晋之惩魏,各惩其所由亡而为之备。而其亡也,盖出于所备之外。唐太宗闻武氏之杀其子孙,求人于疑似之际而除之,而武氏日侍其左右而不悟。宋太祖见五代方镇之足以制其君,尽释其兵权,使力弱而易制,而不知子孙卒困于敌国。此其人皆有出人之智、盖世之才,其于治乱存亡之几,思之详而备之审矣。虑切于此而祸兴于彼,终至乱亡者,何哉?盖智可以谋人,而不可以谋天。

dāngqínzhīshìérmièzhūhóutiānxiàérxīnwéizhōuzhīwángzàizhūhóuzhīqiángěrbiànfēngjiànérwéijun4xiànfāngwéibīngyòngtiānzhīwèishìshǒuérzhīhànlǒngzhīzhōngérwángqínzhīshèhànchéngqínzhīshìjiànshùnièérwéizhūhóuwéitóngxìngzhīqīnxiàngérbiànérguóméngcuànshìzhīmóuxuānhòushāoxuēzhīérfènshìwéishìérwángmǎnghànzuòguāngzhīchéngāipíngwèizhīchénghànjìnzhīchéngwèichéngsuǒyóuwángérwéizhībèiérwánggàichūsuǒbèizhīwàitángtàizōngwénshìzhīshāsūnqiúrénzhīérchúzhīérshìshìzuǒyòuérsòngtàijiàndàifāngzhènzhīzhìjun1jìnshìbīngquán使shǐruòérzhìérzhīsūnkùnguórénjiēyǒuchūrénzhīzhìgàishìzhīcáizhìluàncúnwángzhīzhīxiángérbèizhīshěnqiēérhuòxìngzhōngzhìluànwángzhězāigàizhìmóurénérmóutiān

秦始皇剿灭诸侯,统一天下后,认为周朝的灭亡在于诸侯的强大,于是改封建制为郡县制。满以为这样一来就会根除战争动乱,天子的尊位可以代代安享,却不知汉高祖在乡野间崛起,最终颠覆了秦朝的江山。汉王室鉴于秦朝的孤立无辅,大肆分封兄弟、子侄为诸侯,自以为凭着同胞骨肉的亲情,可以共辅江山,不生变乱,然而吴王刘濞等七国还是萌生了弑君篡位的阴谋野心。汉武帝、汉宣帝之后,逐渐分割诸侯王的土地,削弱他们的势力,这样便以为平安无事了,没想到外戚王莽最终夺取了汉家的皇位。光武帝刘秀借鉴了西汉(哀、平)的教训,曹魏借鉴了东汉的教训,西晋借鉴了曹魏的教训,各自借鉴其前代的教训而进行防备,可他们灭亡的根由,都在防备的范围之外。唐太宗听传言说:将有带“武”字的人杀戮唐室子孙,便将可疑之人找出来统统杀掉。可武则天每天侍奉在他身边,却怎么也没想到她。宋太祖看到五代的节度可以制伏君王,便收回节度使的兵权,使其力量削弱,容易对付,哪料想子孙后代竟在敌国的困扰下逐步衰亡。这些人都有着超人的智慧,盖世的才华,对国家乱亡的诱因,他们可谓考虑得细致,防范得周密了,然而,思虑的重心在这边,灾祸却在那边产生,最终免不了灭亡,为什么呢?或许智力谋划的只是人事的因素,却无法预测天道的安排。
灭诸侯:指秦先后灭韩、魏、楚、赵、燕、齐六国。封建:指自周以来的分封制。郡县:秦统一中国后,实行中央集权制,将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县长官,均由中央任免。汉帝:指汉高祖刘邦。起陇亩之中,刘邦出身农民家庭。起兵反秦前,只做过乡村小吏“泗水亭长”。陇,田垄。建庶孽:指汉高祖即位后大封同姓诸侯王。七国:指汉高祖所分封的吴、楚、赵、胶东、胶西、济南、临淄七个同姓诸侯王。篡弑之谋:汉景帝在位时,吴王刘濞为首的七国,以诛晁错为名,举兵叛乱。王莽:西汉末年外戚,逐渐掌权后称帝,于公元九年改国号为新。祚(zuò做):皇位。光武:东汉光武帝刘秀。哀、平:西汉末年的哀帝刘欣、平帝刘衎。晋:指西晋。唐太宗:李世民。武氏之杀其子孙:648年(贞观二十二年),民间流传《秘记》说:“唐三世之后,女主武氏代有天下。”太宗问太史令李淳风,答道:“臣仰观天象,俯察历数,其人已在陛下宫中,不过三十年,当王天下,杀唐子孙殆尽。”武氏:指武则天,她十四岁被唐太宗选入宫中为才人。高宗时立为皇后,参预朝政。中宗即位,临朝称制。次年废中宗,立睿宗。689年(载初元年)又废睿宗,自称圣神皇帝,改国号为周。她执政数十年间,屡兴大狱,冤杀许多李唐宗室和朝臣。宋太祖:赵匡胤,宋朝开国皇帝。五代方镇:指唐代以后五代的后梁朱全忠、后唐李存勖、后晋石敬瑭、后汉刘知远、后周郭威等拥有兵权的藩镇。

良医之子,多死于病;良巫之子,多死于鬼。岂工于活人,而拙于谋子也哉?乃工于谋人,而拙于谋天也。古之圣人,知天下后世之变,非智虑之所能周,非法术之所能制,不敢肆其私谋诡计,而唯积至诚,用大德以结乎天心,使天眷其德,若慈母之保赤子而不忍释。故其子孙,虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之。此虑之远者也。夫苟不能自结于天,而欲以区区之智笼络当世之务,而必后世之无危亡,此理之所必无者,而岂天道哉!

liángzhīduōbìngliángzhīduōguǐgōnghuórénérzhuōmóuzāinǎigōngmóurénérzhuōmóutiānzhīshèngrénzhītiānxiàhòushìzhībiànfēizhìzhīsuǒnéngzhōufēishùzhīsuǒnéngzhìgǎnmóuguǐérwéizhìchéngyòngjiétiānxīn使shǐtiānjuànruòzhībǎochìérrěnshìsūnsuīyǒuzhìxiāozhěwángguóértiānrěnwángzhīzhīyuǎnzhěgǒunéngjiétiānérzhīzhìlóngluòdāngshìzhīérhòushìzhīwēiwángzhīsuǒzhěértiāndàozāi

良医的儿子难免会病死,良巫的儿子难免死于神鬼,难道是善于救助别人而不善于救自己的子女吗?这是善于谋划人事而不善于谋利天道啊!古代的圣人,知道国家将来的变化,不是人的智谋能考虑周全的,也不是政治手段能控制的,不敢滥用限谋诡计,只是积累真诚,用大德来感动天心,使上天顾念他(对百姓)的恩德,像慈母保护初生婴儿那样不忍心舍弃。尽管他的子孙有愚笨不贤良足以使国家灭亡的,而上天却不忍心立即灭其家国,这才是思虑得深远呀!假如不能用大德赢得天心,仅凭着微不足道的智谋,包揽天下的事务,想使国家没有希望危亡,这从道理上是讲不过去的,难道天意会如此安排吗?
豫让论

[ 明代 ] 方孝孺

士君子立身事主,既名知己,则当竭尽智谋,忠告善道,销患于未形,保治于未然,俾身全而主安。生为名臣,死为上鬼,垂光百世,照耀简策,斯为美也。苟遇知己,不能扶危为未乱之先,而乃捐躯殒命于既败之后;钓名沽誉,眩世骇俗,由君子观之,皆所不取也。

shìjun1shēnshìzhǔmíngzhīdāngjiéjìnzhìmóuzhōnggàoshàndàoxiāohuànwèixíngbǎozhìwèiránshēnquánérzhǔānshēngwéimíngchénwéishàngguǐchuíguāngbǎishìzhào耀yàojiǎnwéiměigǒuzhīnéngwēiwéiwèiluànzhīxiānérnǎijuānyǔnmìngbàizhīhòudiàomíngxuànshìhàiyóujun1guānzhījiēsuǒ

士人君子要建立功名,侍奉主人,既然被称作知己,那就应当竭尽智谋,诚恳地加以劝告,巧妙地加以开导,在祸患还未显露时就消除它。在动乱发生之前保住社会的治安,使自己不受损害,主人没有危险。活着是著名的忠臣,死后做高尚的鬼魂,流芳百世,照耀史册,这才是完美的士人。如果遇到知己,不能拯救危难于动乱之前,而在事情失败之后才去献身自尽,沽名钓誉,迷惑世人,夸耀于社会,这在君子看来,都是不足取的。

盖尝因而论之:豫让臣事智伯,及赵襄子杀智伯,让为之报仇。声名烈烈,虽愚夫愚妇莫不知其为忠臣义士也。呜呼!让之死固忠矣,惜乎处死之道有未忠者存焉——何也?观其漆身吞炭,谓其友曰:“凡吾所为者极难,将以愧天下后世之为人臣而怀二心者也。”谓非忠可乎?及观其斩衣三跃,襄子责以不死于中行氏,而独死于智伯。让应曰:“中行氏以众人待我,我故以众人报之;智伯以国士待我,我故以国士报之。”即此而论,让馀徐憾矣。

gàichángyīnérlùnzhīràngchénshìzhìzhàoxiāngshāzhìràngwéizhībàochóushēngmínglièlièsuīzhīwéizhōngchénshìràngzhīzhōngchùzhīdàoyǒuwèizhōngzhěcúnyānguānshēntūntànwèiyǒuyuēfánsuǒwéizhěnánjiāngkuìtiānxiàhòushìzhīwéirénchénér怀huáièrxīnzhěwèifēizhōngguānzhǎnsānyuèxiāngzhōnghángshìérzhìràngyīngyuēzhōnghángshìzhòngréndàizhòngrénbàozhīzhìguóshìdàiguóshìbàozhīérlùnrànghàn

我曾经因此评论过豫让。豫让做智伯的家臣,等到赵襄子杀了智伯,豫让为他报仇,名声显赫,即使是平民百姓,也没有一个不知道他是忠臣义士的。唉!豫让的死当然可以称为忠了,可惜,在怎样死的方式上还有不忠的表现。为什么呢?看他漆身吞炭,对他朋友说:“我做的事情都特别难,我是想用这种做法使天下后世做臣子而怀有二心的人感到羞愧。”这能说他不忠吗?等看到他连续三次跳起来,用剑来刺赵襄子的衣服,赵襄子责备他不为中行氏而死,却单单为智伯而死的时候,豫让回答说:“中行氏像对待一般人那样对

段规之事韩康,任章之事魏献,未闻以国士待之也;而规也章也,力劝其主从智伯之请,与之地以骄其志,而速其亡也 。郄疵之事智伯,亦未尝以国士待之也;而疵能察韩、魏之情以谏智伯。虽不用其言以至灭亡,而疵之智谋忠告,已无愧于心也。让既自谓智伯待以国士矣,国士——济国之上也。当伯请地无厌之日,纵欲荒暴之时,为让者正宜陈力就列,谆谆然而告之日:“诸侯大夫各安分地,无相侵夺,古之制也。今无故而取地于人,人不与,而吾之忿心必生;与之,则吾之骄心以起。忿必争,争必败;骄必傲,傲必亡”。谆切恳至,谏不从,再谏之,再谏不从,三谏之。三谏不从,移其伏剑之死,死于是日。伯虽顽冥不灵,感其至诚,庶几复悟。和韩、魏,释赵围,保全智宗,守其祭祀。若然,则让虽死犹生也,岂不胜于斩衣而死乎?

duànguīzhīshìhánkāngrènzhāngzhīshìwèixiànwèiwénguóshìdàizhīérguīzhāngquànzhǔcóngzhìzhīqǐngzhījiāozhìérwáng qièzhīshìzhìwèichángguóshìdàizhīérnéngcháhánwèizhīqíngjiànzhìsuīyòngyánzhìmièwángérzhīzhìmóuzhōnggàokuìxīnràngwèizhìdàiguóshìguóshìguózhīshàngdāngqǐngyànzhīzònghuāngbàozhīshíwéiràngzhězhèngchénjiùlièzhūnzhūnránérgàozhīzhūhóuānfènxiàngqīnduózhīzhìjīnérrénrénér忿zhīfènxīnshēngzhīzhījiāoxīn忿fènzhēngzhēngbàijiāoàoàowángzhūnqiēkěnzhìjiàncóngzàijiànzhīzàijiàncóngsānjiànzhīsānjiàncóngjiànzhīshìsuīwánmínglínggǎnzhìchéngshùhánwèishìzhàowéibǎoquánzhìzōngshǒuruòránràngsuīyóushēngshèngzhǎnér

段规侍奉韩康子,任章侍奉魏献子,并没有听说待他们如同国士,可是段规、任章却尽力劝说他们的主人顺从智伯的无理要求,割给智伯土地,使他志气骄盛。从而使他更快地灭亡。郗疵侍奉智伯,智伯也没有待他如同国士。可是郗疵却能洞察韩、魏的企图来劝谏智伯。虽然智伯不采纳他的意见以至于灭亡,但是郑疵的智谋忠告,已经是无愧于心了。豫让既然自己认为智伯待他如同国士了,所谓国士,是为国家济困扶危的人。当智伯对土地贪得无厌之日,放纵情欲,荒淫暴虐之时,作为像让,正应竭力来尽自己的职责,耐心地劝谏自己的主人说:“诸侯大夫应各自安心守着自己分内的土地,不要互相侵夺,这是自古以来的规矩。如今,无缘无故地向人家索取土地,人家不给,就要产生忿恨之心;人家给了,就产生骄横之心。忿恨必然会引起争斗,争斗必然会失致;骄横必然傲视一切,傲视一切必然导致灭亡。’非常耐心诚恳地劝谏,一次不听,再来第二次,第二次不听,再来第三次,第三次劝谏还不听从,再把那伏剑而死的行动安排在这个时候。这样一来,智伯虽然顽固愚昧,但受至诚之心的感动,也许会重新醒悟,从而与韩、魏讲和,解除赵国的围困。保全智氏的宗族,使他们能香火不断,延续不绝。假如这祥,豫让虽死犹生,难道不胜过斩衣而死吗?

让于此时,曾无一语开悟主心,视伯之危亡,犹越人视秦人之肥瘠也。袖手旁观,坐待成败,国士之报,曾若是乎?智伯既死,而乃不胜血气之悻悻,甘自附于刺客之流。何足道哉,何足道哉!虽然,以国士而论,豫让固不足以当矣;彼朝为仇敌,暮为君臣,腆然而自得者,又让之罪人也。噫!

ràngshícéngkāizhǔxīnshìzhīwēiwángyóuyuèrénshìqínrénzhīféixiùshǒupángguānzuòdàichéngbàiguóshìzhībàocéngruòshìzhìérnǎishèngxuèzhīxìngxìnggānzhīliúdàozāidàozāisuīránguóshìérlùnràngdāngcháowéichóuwéijun1chéntiǎnránérzhěyòuràngzhīzuìrén

但豫让在那时,竟至连一句开导主人,使他醒悟的话都没说。看着智伯的危亡,就像越人远远地看秦人的肥瘦一样。袖手旁观,坐待成败,国士的报答竟然能像这个徉子吗?直到智伯已死,豫让才压抑不住愤怒的血气,甘心情愿地加入刺客的行列,这有什么可以值得称道的呢?有什么可以值得称道的呢?虽然这样,但用国士的标准来评价豫让,豫让的确是不配的了。可是同那些早晨还是仇敌,晚上就变成了君臣,厚着脸皮自以为得意的人相比,他们又都是豫让的罪人了。唉!

暂无

下一页